logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 7 december 2022

Gemeentehuis Bussum
19:30 - 21:45 uur

19:30 - 20:30
Raadzaal , Het Gesprek I

Omgevingsvisie

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek II

Zienswijze Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda

20:45 - 21:45
Raadzaal , Het Gesprek I

Omgevingsvisie (vervolg)

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek III

Decemberwijziging 2022

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Omgevingsvisie

Het Gesprek I

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De uitgangspunten van de voorliggende concept omgevingsvisie zijn door de gemeenteraad op 24 november 2021 vastgesteld in de Nota Raamwerk Koers en Keuzes.

In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met de (concept) omgevingsvisie en het PlanMER, inclusief de verwerkte zienswijzen, adviezen en reacties in de Reactienota. De raadsleden gaan hierover eerst in gesprek. 

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Bijgevoegde documenten

Vergadercentrum 1e etage

Zienswijze Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda

Het Gesprek II

Aan het begin van iedere raadsperiode wordt de Regionale Samenwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda heeft als doel dat de deelnemende raden in de regio Gooi en Vechtststreek de speerpunten van samenwerking voor de komende 4 jaar vastleggen en hierop kunnen sturen. Deze startnotitie is de eerste stap naar de vaststelling van die Regionale samenwerkingsagenda 2023- 2026. De gemeenteraad wordt gevraagd  een zienswijze te geven op de startnotitie.

De voorzitter is Maarten Balzar.

20:45 - 21:45Raadzaal

Omgevingsvisie (vervolg)

Het Gesprek I
Vergadercentrum 1e etage

Decemberwijziging 2022

Het Gesprek III

Het college wil de werkelijke financiële cijfers van 2022 zo veel mogelijk laten aansluiten op de begroting van 2023. Daarom stelt zij een begrotingswijziging voor: de Decemberwijziging. Hierdoor is de gemeente rechtmatig en hoeven er straks minder verschillen verklaard te worden bij de jaarrekening 2022. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de mee- en tegenvallers en de financiële consequenties worden  in de budgetten verwerkt. De raadsleden gaan hierover in gesprek.

De voorzitter is Petra Vonk.

Bijgevoegde documenten