Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 7 december 2022

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 21:45 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Raadzaal, Het Gesprek I Decemberwijziging 2022
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Zienswijze Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Decemberwijziging 2022

Het Gesprek I

Het college wil de werkelijke financiële cijfers van 2022 zo veel mogelijk laten aansluiten op de begroting van 2022. Daarom stelt zij een begrotingswijziging voor: de Decemberwijziging. Hierdoor is de gemeente rechtmatig en hoeven er straks minder verschillen verklaard te worden bij de jaarrekening 2022. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de mee- en tegenvallers en de financiële consequenties worden  in de budgetten verwerkt. De raadsleden gaan hierover in gesprek.

De voorzitter is Petra Vonk.

Vergadercentrum 1e etage

Zienswijze Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda

Het Gesprek II

Aan het begin van iedere raadsperiode wordt de Regionale Samenwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda heeft als doel dat de deelnemende raden in de regio Gooi en Vechtststreek de speerpunten van samenwerking voor de komende 4 jaar vastleggen en hierop kunnen sturen. Deze startnotitie is de eerste stap naar de vaststelling van die Regionale samenwerkingsagenda 2023- 2026. De gemeenteraad wordt gevraagd  een zienswijze te geven op de startnotitie.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.