Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 10 juli 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
19:30 - 20:30 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Meningsvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Aankoop erfpachtrechten gronden golfbaan Naarderbos (861475) #

3. Besluitvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

1. Amendement Fusie met geheel Wijdemeren is ook mogelijk

b. Wijziging bestemmingsplan bedrijventerrein Gooimeer Zuid, Naarden (463948) ∞

c. Bestemmingsplan ‘Parapluherziening' geluidzone Gooimeer Zuid, Naarden (777491) ∞

1. Amendement Liggeldverordening

f. Motie Locatieonderzoek PC Hooftschool Muiden ~

g. Zienswijze programmabegroting 2025– 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2023 (818817) #

1. Motie Zienswijze programmabegroting 2025– 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio G&V 2023

h. Aankoop erfpachtrechten gronden golfbaan Naarderbos (861475) #

4. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst raad 3 juli 2024

Bijgevoegde documenten

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 868187 Regio G&V - Jaarstukken 2023 Regio Gooi en Vechtstreek
 • 860927 VRGV - Reactie DB VRGV op zienswijzen PGB 2025
 • 857119 Regio G&V - RIB GGD vaccinatiegraad 2023
 • 838908 Eshuis Accountants - Accountantsverslag Gooise Meren - Was getekend
 • 861743 Regio G&V - RIB PMD
Ter kennisgeving aannemen en ter  behandeling in handen college stellen
 • 93 inwoners - Bezwaar tegen knip Genestetlaan 
 • 863745 Inwoner - Knip in de Genestetlaan
 • 23 inwoners - Zienswijze ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning nabij Brinklaan 166 
 • 60 inwoners - Zienswijze tegen noodopvang asielzoekers 
 • 867054 MT Beheer - Ontheffing parkeereisen
 • 860890 Inwoner - Zonnepanelen geluidswal Naarderbos
 • 858377 Gebroeders De Wilde - Bezwaar Bestemmingsplan Gooimeer Zuid
 • 854298 Inwoner - Zorgen vwb de plannen voor een warmtenet in Muiderberg
 • 852880 Provincie Noord-Holland - Aanvulling kaderbrief financieel toezicht 2025
 • 846786 Muziekvereniging Crescendo - Toekomstperspectief
 • 846751 Nationale Ombudsman - Als je je huis moet verlaten
 • 840990 Raad van State - Uitbreiding indieners tegen vaststellen Bp BOR gronden
 • 782375 Houtrookvrij - Informatie schadelijkheid houtstook

5. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering