Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 5 juli 2023

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad<

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst

1. Beantwoording vragen

1. Beantwoording vragen

1. Beantwoording vragen

g. Amendement krediet aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

1. Motie Jaarstukken 2022

1. Amendement krediet aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden

e. Sociale Woningbouw Achterlaatlocaties Oranje Nassau School en Vinkenbaan Muiderberg ∞

1. Beantwoording vragen

1. Beantwoording vragen

h. M23-31 Motie PLEK - Duidelijkheid over de gemeentelijke klimaatdoelstelling

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

b. Voornemen tot weigeren verklaring van geen bedenkingen bouwen schuilplaats voor paarden en plaatsen hekwerk (kadastraal perceelgrond B 1352) Driftweg Naarden

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Vaststellen besluitenlijsten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

  • 652151 Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland - Dienstverleningsovereenkomst Vogelhospitaal
  • 654565 Pesticide Action Network - Oproep voor gemeentelijk groenbeheer
  • 665347 Nationale Ombudsman - Rapport Veteranenombudsman - Gemeente, ken uw veteraan
  • 669968 Stichting Art Connects People - Cultuurbeleid
  • 669977 Inwoners - Zorgen over herontwikkeling Patriacomplex
  • 670009 Stichting Het Vergeten Kind - Onderzoeksrapport dak- en thuisloosheid
  • 671957 Inwoner - Herontwikkeling Ceintuurbaan 281 en 283
  • 631128 Brief Defence for children
  • 675842 SIX Advocaten - onjuist bestemde toegangsweg - verzoek wijziging bestemmingsplan
  • 677064 Provincie Noord Holland - Kaderbrief Financieel Toezicht 2024

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering