logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 11 mei 2022

Gemeentehuis
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Sessie A , Thema-uur I

Proces en plannen Huibert van Eijkenstraat Naarden

Sessie B , Het Gesprek I

Regeling bijdrage scootmobiel-stallingen Woon(zorg)complexen

20:45 - 21:45
Sessie A , Thema-uur II

Onderwijshuisvesting als programma

Sessie B , Het Gesprek II

Bestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26E

22:00 - 23:00
Sessie A , Thema-uur II

Mogelijke uitloop thema-uur Onderwijshuisvesting als programma

Sessie B , Thema-uur III

Project Naarderheem

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Sessie A

Proces en plannen Huibert van Eijkenstraat Naarden

Thema-uur I

Onderwerpen

Sessie B

Regeling bijdrage scootmobiel-stallingen Woon(zorg)complexen

Het Gesprek I

Onderwerpen

20:45 - 21:45Sessie A

Onderwijshuisvesting als programma

Thema-uur II

Vanaf 2025 staat er een financiële uitdaging te wachten voor onderwijshuisvesting. Door een programmatische benadering  wordt het mogelijk de problematiek binnen onderwijshuisvesting aan te pakken. Zo kunnen ambities op de korte én lange termijn worden verwezenlijkt en blijven de bestedingen beheersbaar.

Op dit moment is de programma-benadering in ontwikkeling en is er ruimte voor suggesties en aandachtspunten vanuit de raad. Vooruitlopend op het raadsvoorstel en besluit (dat in de tweede helft van 2022 wordt verwacht) wil het college tijdens dit thema-uur de raad informeren en in de gelegenheid stellen om richtinggevend te werken.

De voorzitter is Frank Wyers

Bijgevoegde documenten

Sessie B

Bestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26E

Het Gesprek II

Onderwerpen

22:00 - 23:00Sessie A

Mogelijke uitloop thema-uur Onderwijshuisvesting als programma

Thema-uur II

Zie hierboven

De voorzitter is  Frank Wyers

Sessie B

Project Naarderheem

Thema-uur III

Revalidatiecentrum Naarderheem  aan de Amersfoortsestraatweg heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een plan voor nieuwbouw. Het huidige gebouw dateert uit de jaren ’70 en moet vernieuwd worden. Naarderheem heeft voor de nieuwbouw niet het gehele perceel nodig en heeft samen met de gemeente en belanghebbenden gekeken naar de mogelijkheden voor het resterende perceel. Daarover zijn regels opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan dat inmiddels 6 weken ter inzage heeft gelegen.

Het bestemmingsplan Naarderheem wordt voor het zomerreces aan de raad ter vaststelling aangeboden. Voordat dit besluit wordt genomen, wil het college de (deels nieuwe) gemeenteraad informeren over het project. Zo kunnen de raadsleden zich een goed beeld vormen van de uitgangspunten uit het Beeldkwaliteitsplan (2016), het participatieproces dat is doorlopen met omwonenden en krijgen zij een uitleg over de voorgenomen plannen en procedures.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt

Bijgevoegde documenten