Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 31 januari 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I Moderniseren parkeerketen
20:45 - 21:45
22:00 - 23:00
Raadzaal, Thema-uur III Integraal Beleidsplan Jeugd
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur IV Beleid en uitgangspunten Ligplaatsen verordening
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Gemeentelijke rol warmtenet Muiderberg (726625)

Het Gesprek I

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Moderniseren parkeerketen

Thema-uur I

In dit thema-uur wordt uitgelegd wat het moderniseren van de parkeerketen inhoudt. Hierbij worden termen als: parkeerregulering op maat, technologie en digitalisering van betalingen uitgelegd. Het college geeft verder toelichting op de planning en noodzakelijke keuzes om tot de werkelijke uitvoering te komen.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

20:45 - 21:45Raadzaal

Verordening Werk en Participatie Gooise Meren 2023 (729002)

Het Gesprek II

Het ‘Breed offensief’ is bedoeld om werkgevers en mensen die afhankelijk zijn van het UWV en gemeenten voor hun re-integratie, meer duidelijkheid te bieden over rechten en voorzieningen. Het wetsvoorstel Uitvoeren Breed Offensief bevat maatregelen die in januari en juli 2023 zijn ingegaan waardoor ook de Participatiewet is aangepast. Het gevolg is dat de gemeente ook de verordening Werk en Participatie Gooise Meren moet aanpassen.

De raad wordt gevraagd de verordening Werk en Participatie Gooise Meren 2023 vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 juli 2023.

De voorzitter is  Oscar Rijcken-Voigt

Vergadercentrum 1e etage

Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040

Thema-uur II

In een eerder thema-uur is de raad geïnformeerd over de Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040 (hierna: Uitvoeringsagenda). Toen is uitgelegd hoe de Uitvoeringsagenda wordt gebruikt en hoe deze is geplaatst in de Planning en Control cyclus (P&C-cyclus). Ook is uitgelegd wat het verschil is tussen actualiseren (jaarlijks) en het herijken (elke 4 jaar) van de Uitvoeringsagenda.

Het college zal de Uitvoeringsagenda opnieuw actualiseren voor de Perspectiefnota 2025 (herijking voor Perspectiefnota2026). In dit thema-uur geeft het college uitleg over de opgaven die in de Uitvoeringsagenda voor 2025 beschreven staan.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

22:00 - 23:00Raadzaal

Integraal Beleidsplan Jeugd

Thema-uur III

De gemeente wil dat alle kinderen in Gooise Meren kansrijk opgroeien in een kindvriendelijke omgeving. Het college stelt daarom een Integraal beleidskader Jeugd op. Hierin komen alle maatregelen te staan ten behoeve van alle kinderen tot 18 jaar in Gooise Meren. Het college kiest voor een integrale benadering van het jeugdbeleid. Dit is ingewikkeld en raakt verschillende beleidsterreinen. Tijdens dit thema-uur geeft het college verder uitleg over deze aanpak.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt

Vergadercentrum 1e etage

Beleid en uitgangspunten Ligplaatsen verordening

Thema-uur IV

Gemeente Gooise Meren is bezig met het opstellen van een ligplaatsenverordening. In de ligplaatsenverordening staan regels over het gebruik van ligplaatsen aan openbare (gemeentelijke) oevers in Gooise Meren. Het uitgangspunt is een eerlijke verdeling van ligplaatsen in onze gemeente. In dit thema-uur informeert het college welke afwegingen het hierbij maakt.

De voorzitter is Maarten Balzar.