Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Beschikbaarheid als mogelijke fusiepartner voor de gemeente Wijdemeren (818141) 18 juni 2024

Categorie
Het Gesprek I,
Locatie
Raadzaal
Tijd
19:30 - 22:00 uur

1. Beschikbaarheid als mogelijke fusiepartner voor de gemeente Wijdemeren (818141)

Gemeente Wijdemeren wil bestuurlijk fuseren en zien de gemeenten Hilversum en Gooise  Meren als enige mogelijkheid. De raad van Gooise Meren verzocht het college een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor een fusie met Wijdemeren. Hiervoor stelde de raad kaders vast in de Startnotitie Kader en uitgangspunten verkenning fusievoornemen gemeente Wijdemeren (vastgesteld raadsvergadering 13 maart 2024).

Het voorliggende raadsvoorstel stelt op basis van de onderzoeksresultaten voor om met maximaal 50% van de gemeente Wijdemeren te fuseren in de vorm van een lichte samenvoeging. Voordat de raad hierover een beslissing neemt, gaat de raad eerst in gesprek met het college.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.