Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 13 maart 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a. Onderzoek Rekenkamer Dienstverlening *

c. Kader en uitgangspunten verkenning fusievoornemen gemeente Wijdemeren (746446) #

1. Amendementen Kader en uitgangspunten verkenning fusievoornemen gemeente Wijdemeren

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Kader en uitgangspunten verkenning fusievoornemen gemeente Wijdemeren (746446) #

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Vaststellen besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 754630 Regio G&V - Informatiebrief Nieuwe Woonmonitor 2024
 • 754272 Regio G&V - RIB versterking GGD januari 2024
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
 • 752245 Inwoner - Sloop en nieuwbouw Beatrixflat
 • 751908 Regio G&V - Aanbiedingsbrief raden zienswijze PMD
 • 751028 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Informatie over art 5.3 van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging
 • 750314 Inwoners Melkmeent-Melkstraat - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden
 • 750250 Fietsersbond - Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden
 • 750095 GNR - Beleidsplan 2024-2027
 • 753844 SBGH - Proceskosten en griffierecht
 • 752766 Regio G&V - Informatiebrief Invoering tarifering haalservice groot huishoudelijk afval
 • 747975 HBR Advocaten - Aanvullende gronden zienswijze ontwerpbestemmingsplan recreatiepark Naarderbos
 • 756488 VRGV - Zienswijze kadernota 2025 VRGV

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering