Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 10 januari 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Onderzoek Rekenkamer Dienstverlening
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I Gemeentelijke rol project Aquathermie Muiderberg
22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Systematiek Welstandsnota en advisering CRK&E
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Vaststelling van kaders voor het ruimtelijk plan Huibert van Eijkenstraat 51-94 (710841)

Het Gesprek I

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Onderzoek Rekenkamer Dienstverlening

Het Gesprek II

De Rekenkamer deed onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente. Het ging hierbij  om de dienstverlening aan inwoners die het lastig vinden om informatie te vinden en te begrijpen. De uitkomst van dit onderzoek staat in het onderzoeksrapport ‘We willen op eigen benen staan’. De Rekenkamer concludeert dat er bij de dienstverlening van gemeente Gooise meren al veel goed gaat. Toch zijn er een aantal verbeterpunten. Hiervoor doet de Rekenkamer de volgende adviezen:

  • Zorg dat inwoners de gemeente kunnen blijven bellen;
  • Zorg dat inwoners kunnen langskomen in het gemeentehuis;
  • Schrijf nog meer teksten in begrijpelijke taal;
  • Geef niet alleen informatie op de website, maar ook op papier;
  • Probeer informatie over belangrijke onderwerp begrijpelijk te maken;
  • Zorg dat die informatie makkelijk te vinden is;
  • Probeer hulpaanvragen eenvoudig te maken door drempels weg te nemen.

De raad wordt gevraagd de adviezen over te nemen. Ook wordt de raad gevraagd het college de opdracht te geven uitvoering te geven aan de adviezen en de raad hierover over een jaar te rapporteren.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

20:45 - 21:45Raadzaal

Weigering vaststellen bestemmingsplan Koningslaan/Koningin Emmalaan (723647)

Het Gesprek III

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Gemeentelijke rol project Aquathermie Muiderberg

Thema-uur I

De raadsleden hebben in september 2023 kennis genomen van de haalbaarheid van een warmtenet in het algemeen. Toen presenteerde het college ook de eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie van het warmtenet in Muiderberg. In dit thema-uur gaan raadsleden daar dieper op in. Het thema-uur is ter voorbereiding op een raadsvoorstel dat begin 2024 naar de raad komt. Het raadsvoorstel maakt verdere realisatie en financiering voor het warmtenet in Muiderberg mogelijk.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

22:00 - 23:00Vergadercentrum 1e etage

Systematiek Welstandsnota en advisering CRK&E

Thema-uur II

De raad debatteerde over de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit in het Spiegel te Bussum. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering van 29 november 2023 naar aanleiding van een ingediende motie. Uit het debat bleek dat er verschillende opvattingen leven over hoe de regels uit de welstandsnota opgevat moeten worden.

In dit thema-uur wordt daarover uitleg gegeven. Na het thema-uur hebben raadsleden meer inzicht in hoe een beoordeling door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed tot stand komt. Het huidige kader hiervoor is de Welstandsnota Gooise Meren 2019. Dit thema-uur is daarom ook ter voorbereiding op  de herziening van de welstandsnota in 2024.

De voorzitter is Maarten Balzar.