logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Meningsvormende raad Jaarstukken 2021 28 juni 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

2.

Meningsvormend

a.

Jaarstukken 2021

1.

Moties Jaarstukken 2021

2.

Amendementen Jaarstukken 2021

b.

Voortgangsverslag I

Bijgevoegde documenten

3.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten