Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 17 april 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a. Kinderraad Gooise Meren (749843) *

Bijgevoegde documenten

b. Startnotitie Project nieuwbouw parkeergarage De Olmen (746504) ∞

c. M24-16 Motie Wij Gooise Meren - Vrouwenstraatnamen Crailo

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

1. Amendement Inzamelingswijze PMD

Bijgevoegde documenten

b. Bestemmingsplan BOR-gronden (745478) ∞

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c. Aanleg Natuurboulevard 2.0 inclusief benedendijks fietspad dijkzone Krijgsman te Muiden (767001) *

d. M24-16 Motie Wij Gooise Meren - Vrouwenstraatnamen Crailo

e. Motie PLEK Aansluiten Schone Lucht Akkoord 2023

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2024 (756072)

b. Krediet beschikbaar stellen vervangingsinvesteringen sport 2024 (747255)

c. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Onderstation ProRail (471703)

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst 3 april 2024

Bijgevoegde documenten

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 783298 Inwoner - Bronscheiden PMD
  • 783274 MRA - Eindverslag ISA
  • 789537 Regio G&V - Samenwerkingsagenda provincie Noord- Holland en gemeenten Gooi en Vechtstreek
Ter kennisgeving aannemen en ter  behandeling in handen college stellen
  • 783271 MRA - Oplegger 80% versie MRA Agenda
  • 783222 GS Provincie Noord-Holland - LeerNet Noord-Holland Versterkend Bestuur
  • 783169 Inwoner - Ontwerp-bestemmingsplan BOR gronden
  • 778495 Inwoner - Distributiecentra op landbouwgrond
  • 778453 Raad van State - Beroep tegen weigeren vaststellen bestemmingsplan
 

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering