Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 13 oktober 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Thema-uur I

Jeugdnota

Digitale sessie B , Thema-uur II

Ruimtelijke ordening en raad

20:45 - 21:45
Digitale sessie B , Thema-uur III

Mobiliteitsopgaven en kansen

Digitale sessie A , Het Gesprek I

Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Jeugdnota

Thema-uur I

Het college wil haar doelen met betrekking tot jeugdbeleid vastleggen in de eerste Jeugdnota van Gooise Meren. De verwachting is dat het college de Jeugdnota in december aan de raad kan voorleggen. Tijdens dit thema-uur wil het college en haar ambtenaren met de raad informatie uitwisselen over de voortgang van de nota, vragen beantwoorden en geluiden uit de raad ophalen. Het college wil nadrukkelijk de doelgroep en de maatschappelijke partners die met jeugd bezig zijn betrekken bij het proces om input te leveren aan de nota.

De voorzitter is Jos de Lange

Digitale sessie B

Ruimtelijke ordening en raad

Thema-uur II

Het thema-uur is bedoeld om meer inzicht te geven aan raadsleden rondom de wettelijke procedures met betrekking tot bestemmingsplannen en vergunningen. Welke juridische procedures worden bijvoorbeeld gevolgd bij het aanpassen van een bestemmingsplan en welke zaken worden wel, óf juist niet geregeld in een bestemmingsplan.

De voorzitter is Charles Wiss

20:45 - 21:45Digitale sessie B

Mobiliteitsopgaven en kansen

Thema-uur III

Dit thema-uur is bedoeld om raadsleden te informeren over de belangrijkste onderwerpen die spelen ten aanzien van de mobiliteitsopgaven en de (financiële) kansen om aan te sluiten bij landelijke en provinciale activiteiten. Gooise Meren heeft een grote ambitie als gaat om de bereikbaarheid van de regio te vergroten. Tegelijkertijd wil zij dit doen met een zo laag mogelijke belasting op natuur en milieu. Vanuit het Rijk, de provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn er verschillende initiatieven. Er is een overlap met de initiatieven in de Gooi- en vechtstreek in aansluiting op de Regionale Samenwerkings Agenda (RSA). Voor de regio liggen er mogelijkheden om deze op elkaar af te stemmen en biedt het kansen op cofinanciering tot wel 80%. Samenwerking in de Regio is hierbij essentieel. De presentatie wordt daarom ook aan andere gemeenteraden in de Regio gegeven.

De voorzitter is Jacqueline Sweerts

Digitale sessie A

Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)

Het Gesprek I

Onderwerpen

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)

Het Gesprek I

Gesprek met wethouder en raadsleden.