Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Verdiepingsavond Woonvisie 12 juni 2024

1. Verdiepingsavond Woonvisie

Sinds de vaststelling van de huidige woonvisie in 2017 is er veel veranderd. Er is een groot woningtekort en de prijzen van koopwoningen zijn fors gestegen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op en de doorstroming van senioren naar geschikte seniorenwoningen stagneert.

Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe woonvisie die beter aansluit bij de woonwensen van de toekomst. In de nieuwe woonvisie komt te staan wat gemeente Gooise Meren de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. 

Tijdens deze verdiepingsavond krijgt de raad inzicht in de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie en alle thema’s die bij een woonvisie horen.

Bijgevoegde documenten