Woonvisie Gooise Meren

In een woonvisie staat wat de gemeente in de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners. De vorige woonvisie van gemeente Gooise Meren is in 2017 vastgesteld. Sinds 2017 is er op het terrein van het wonen veel veranderd. Zo is het woningtekort groot en zijn prijzen van koopwoningen gestegen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op. Verder stagneert ook de doorstroming van senioren, omdat er geen geschikte woningen voor hen beschikbaar zijn. Met al deze veranderingen is het nodig om de huidige woonvisie van Gooise Meren aan te passen, zodat deze aansluit bij de woonwensen van de toekomst. Daarbij heeft de gemeente haar inwoners gevraagd om mee te denken.

Woonvisie 2024

De gemeente  is bezig met het aanpassen van de huidige woonvisie. De afgelopen periode konden inwoners aangeven hoe ze aankijken tegen de toekomst van wonen in Gooise Meren en wat zij daarbij belangrijk vinden. Dat kon via een online vragenlijst en tijdens verschillende bijeenkomsten die tussen half en eind april 2023 plaatsvonden. Ook komt er een gesprek met partners van de gemeente zoals de woningcorporatie, ontwikkelaars, makelaars en zorginstellingen. De resultaten worden nu verwerkt.

Bekijk de presentatie van de bijeenkomsten in april 2023 (PDF, 1 MB)

Vervolg

De gemeente gebruikt de reacties van de inloopavonden, de vragenlijst en de resultaten van het gesprek met partners als bouwsteen voor de nieuwe woonvisie. Dit is een gezamenlijk document dat voor de komende jaren beschrijft hoe de gemeente omgaat met nieuwe en bestaande woningen. Daarbij kijkt de gemeente ook naar specifieke groepen zoals jongeren en ouderen die behoefte hebben aan zorg. De concept-woonvisie 2024 is na de zomer 2023 klaar en dan bieden we deze aan bij de gemeenteraad.

Alle documenten

Geen fase

Overige informatie

Geen fase

Vastgestelde documenten