Woonvisie Gooise Meren

In een woonvisie staat wat de gemeente in de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners. De vorige woonvisie van gemeente Gooise Meren is in 2017 vastgesteld. Sinds 2017 is er op het terrein van het wonen veel veranderd. Zo is het woningtekort groot en zijn prijzen van koopwoningen gestegen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op. Verder stagneert ook de doorstroming van senioren, omdat er geen geschikte woningen voor hen beschikbaar zijn. Met al deze veranderingen is het nodig om de huidige woonvisie van Gooise Meren aan te passen, zodat deze aansluit bij de woonwensen van de toekomst. Daarbij vraagt de gemeente haar inwoners om mee te denken.

Vragenlijst

De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners het wonen in onze gemeente ervaren en welke thema‚Äôs ze belangrijk vinden. We willen graag van u als inwoner horen wat er volgens u in de woonvisie 2024 moet komen te staan. Daarom is het nu mogelijk om via een online vragenlijst uw mening te geven over het wonen in de Gooise Meren. Zo kunt u uw input meegeven voor de nieuwe woonvisie. Deze vragenlijst kunt u invullen tot en met 30 april 2023.  

Vul de vragenlijst woonvisie Gooise Meren in

Inloopbijeenkomst over wonen in Gooise Meren

Daarnaast organiseert de gemeente vanaf midden april 2023 verschillende inloopavonden over wonen in de Gooise Meren. Daar bent u van harte welkom om met ons mee te denken en met ons in gesprek te gaan. Binnenkort komen de data van deze bijeenkomsten op deze pagina.

Vervolg

De gemeente gebruikt de reacties van de inloopavonden en de vragenlijst als bouwsteen voor de nieuwe woonvisie. De concept-woonvisie 2024 is na de zomer 2023 klaar en dan bieden we deze aan bij de gemeenteraad.

Alle documenten

Geen fase

Vastgestelde documenten