Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 8 november 2023

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

b. A23-97 Amendement GroenLinks - Geen ligplaatsen voor kleine vaartuigen nabij het Muizenfort te Muiden #

c. M23-111 Motie GroenLinks - Alternatieve wandelroute minder validen #

e. Amendement Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGV #

f. M23-113 Motie Wij Gooise Meren - MRA, Verbinding Almere - IJburg

g. M23-116 Motie Trajectcontrole A1

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

1. Amendementen Zienswijzen Dekkingsplan VRGV

1. Amendement Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRGV

1. Moties en amendementen Nota van Uitgangspunten Vesting Muiden fase 2

e. Voortgangsverslag 2023-2 (704321) ∞

1. Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

b. Normenkader en Controleprotocol 2023 en 2024 (705311)

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijsten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen Presidium stellen

  • 716302 Regio G&V - Afvaardiging werkgroep raadsbetrokkenheid

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

  • 710043 Inwoner - Ontwikkelingen Beatrixflat - Beatrixhof Naarden
  • 713641 Visrecht en vislood
  • 713388 Raad van State - Verzoek voorlopige voorziening Givaudan
  • 713384 Raad van State - Beroep Givaudan
  • 712241 Maag Lever Darm Stichting - Gemeenteranglijst voor Wereldtoiletdag
  • 716746 Raad van State - Herzieningsverzoek Weesperstraat Bp Stad Muiden
  • 716575 Eshuis accountants - Opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2023

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering