Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderdata

Archief

2018

DatumVergaderingDocumenten
27 juni 2018RaadsvergaderingBesluiten
28 maart 2018AfscheidsraadBesluiten
10 januari 2018Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725) Gesprek IVNotulenBeeld en geluid
10 januari 2018Fusie archiefdiensten Gooi en Vechtstreek (598878) Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
10 januari 2018Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139) Gesprek INotulenBeeld en geluid
10 januari 2018Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (564260) Gesprek IINotulenBeeld en geluid

2017

DatumVergaderingDocumenten
18 december 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
13 december 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
4 december 2017Gezamenlijke bijeenkomst Aankoop Crailo Noord en ZuidNotulen
29 november 2017Centrumplan Keverdijk - Thema-uur IIBeeld en geluid
29 november 2017Grondvervuiling De Krijgsman Thema-uur IBeeld en geluid
29 november 2017Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
29 november 2017Aankoop Brediusgronden (548941) Gesprek INotulenBeeld en geluid
29 november 2017Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IANotulenBeeld en geluid
22 november 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
22 november 2017Besloten raadsvergadering
15 november 2017Aankoop Crailo (535858) Gesprek IIIB
15 november 2017Aankoop Crailo (535858) Gesprek IIIANotulenBeeld en geluid
15 november 2017Kadernota Verkeer voor het centrum van Bussum (512361) Gesprek INotulenBeeld en geluid
15 november 2017Economische Visie (535091) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
15 november 2017Werksessie Beeldkwaliteitsplan de Overtuinen/IJmeerdijk (377740)
8 november 2017RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 november 2017Programma MVO Thema-uur IBeeld en geluid
8 november 2017Verordening Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IVNotulenBeeld en geluid
8 november 2017Rekenkameronderzoek Privacy in het Sociaal Domein (535395) Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
8 november 2017Aankoop Crailo (535858) Gesprek INotulenBeeld en geluid
8 november 2017Preventie en Handhavingsplan Alcohol jeugd 2017-2020 (509886) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
1 november 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
18 oktober 2017Integraal huisvestingsplan onderwijs Thema-uur IIBeeld en geluid
18 oktober 2017Vastgoedportefeuille Gooise Meren Thema-uur IBeeld en geluid
18 oktober 2017Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740) Gesprek INotulenBeeld en geluid
17 oktober 2017Plenaire beeldvorming voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021NotulenBeeld en geluid
17 oktober 2017Technische vragen markt over voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021
11 oktober 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
4 oktober 2017Verdiepingsavond aankoop BrediusBeeld en geluid
4 oktober 2017Besloten raadsvergadering
27 september 2017Stand van zaken RSA (Regionale Samenwerkings Agenda) (Thema-uur III)Beeld en geluid
27 september 2017Toekomst park Het Mouwtje (Presentatie II)Beeld en geluid
27 september 2017Meerjarenprogramma Geluidsanering (Thema-uur II)Beeld en geluid
27 september 2017Preventie en resultaten gezondheidspeiling (Thema-uur I)Beeld en geluid
27 september 2017Achtergronden en toekomstbeeld Scapino terrein (Presentatie I)Beeld en geluid
20 september 2017Besloten raadsvergadering
20 september 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
13 september 2017Inwonersbijeenkomst samenwerking met Weesp
6 september 2017Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
6 september 2017Verklaring van geen bedenkingen Brediusweg 77 (338687) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
6 september 2017Nota van uitgangspunten vernieuwen subsidiesystematiek Gooise Meren (360660) (Gesprek I)Notulen
12 juli 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
5 juli 2017Participatietraject samenwerking Weesp t.b.v. versterking bestuurskracht (334003) (Gesprek V)NotulenBeeld en geluid
5 juli 2017Peilnota 4 - Sociaal domein (Thema-uur I)Beeld en geluid
5 juli 2017Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren (325129) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
5 juli 2017Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
5 juli 2017Rekenkameronderzoek Lokaal economisch beleid (329638) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
5 juli 2017Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
28 juni 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
21 juni 2017Meningsvormende raad jaarstukken 2016, voortgangsverslag 2017-1 en perspectiefnota 2018NotulenBeeld en geluid
14 juni 2017Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2018 (320653) (Gesprek V)Notulen
14 juni 2017Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (Thema-uur I)Beeld en geluid
14 juni 2017Aanpassen kaders project Borgronden (321424) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
14 juni 2017Zienswijze begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2018, jaarstukken 2016 en begrotingswijziging RSA (317952) (Gesprek III)Notulen
14 juni 2017Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
14 juni 2017Zienswijze beleidsplan GNR '17-'20 en concept begr. wijz. '17 (321446) (Gesprek I)Notulen
12 juni 2017Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Presentatie en vragenronde)
7 juni 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
6 juni 2017Harmonisatie Parkeerbeleid (307923) (Vervolggesprek)Notulen
31 mei 2017Plenaire beeldvormende bespreking P&CNotulenBeeld en geluid
31 mei 2017 Technische vragenmarkt over Jaarstukken 2016, Voortgangsverslag 2017-1 en Perspectiefnota 2018
22 mei 2017Verordening Jeugdhulp (304192) (Gesprek V)NotulenBeeld en geluid
22 mei 2017Economische Visie (311549) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
22 mei 2017Integraal Veiligheidsplan 2017-2018 (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
22 mei 2017Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017 (311323) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
22 mei 2017Harmonisatie parkeerbeleid (307923) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
17 mei 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
10 mei 2017Zienswijze begroting 2018 en Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio (305165) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
10 mei 2017Voorlopige jaarstukken OFGV 2016, begrotingswijziging OFGV 2017 en ontwerpbegroting OFGV 2018 (303633) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
10 mei 2017Opheffen GR Primair onderwijs en instemmen met statuten Stichting Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek (296004) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
10 mei 2017Ziekenhuis Tergooi (Presentatie I)Beeld en geluid
19 april 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
6 april 2017Overleg Gedeputeerde en delegatie Raad Gooise Meren over ARHI-procedureNotulenBeeld en geluid
5 april 2017Dienstverleningsconcept (Presentatie III)Beeld en geluid
5 april 2017Stand van zaken RSA (Presentatie IV)Beeld en geluid
5 april 2017Onderzoeksrapport brug Oud Blaricumerweg (Presentatie I)Beeld en geluid
5 april 2017GAD - Van Afval naar Grondstof in Gooise Meren (Presentatie II)Beeld en geluid
29 maart 2017Besloten raadsvergaderingNotulen
29 maart 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
22 maart 2017Aanleg kunstgrasveld (2e veld) Bredius te Muiden (278520) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
22 maart 2017PvE, uitgangspunten en PvA Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (264705) (Gesprek V)NotulenBeeld en geluid
22 maart 2017Harmonisatie erfpachtbeleid gemeente Gooise Meren 2017 (282892) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
22 maart 2017Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
22 maart 2017Buitenhaven Muiden (Presentatie I)
22 maart 2017Gewijzigd bestemmingsplan Het Spiegel - Graaf Florislaan 2 t.b.v. de Emmaschool (276077) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
8 maart 2017Raadsvergadering (besloten)
8 maart 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
1 maart 2017Sport- en beweegvisie 2017-2021 (Thema-uur IV)Beeld en geluid
1 maart 2017Stand van zaken De Krijgsman (Thema-uur III)Beeld en geluid
1 maart 2017Integraal veiligheidsplan 2017-2018 (Thema-uur II)Beeld en geluid
1 maart 2017Veiligheid en leefbaarheid op en rond overweg Comeniuslaan / Zwarteweg (Presentatie II)Beeld en geluid
1 maart 2017Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Thema-uur I)Beeld en geluid
1 maart 2017Ouderen en ouderenbeleid in Gooise Meren (Presentatie I)Beeld en geluid
15 februari 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
1 februari 2017Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030 (240465) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
1 februari 2017Instellen auditcommissie (256475) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
1 februari 2017Uitgangspunten voor het verkeersplan centrum Bussum(192063) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
1 februari 2017Initiatief raadsvoorstel Vervolgopdracht Regioambassadeurs (Fambach/Sweijen) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
25 januari 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid