Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 28 februari 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:00 - 20:00
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek I Integraal Beleidsplan Jeugd (739363)
20:00 - 22:00
22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Politie Jaarplan
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:00 - 20:00Vergadercentrum 1e etage

Integraal Beleidsplan Jeugd (739363)

Het Gesprek I

Onderwerpen

 • Integraal Beleidsplan Jeugd (739363)

  De gemeente wil dat alle kinderen in Gooise Meren kansrijk opgroeien in een kindvriendelijke omgeving. Het college stelt daarom een Integraal beleidskader Jeugd op. Hierin komen alle maatregelen te staan ten behoeve van alle kinderen tot 18 jaar in Gooise Meren.

  Het college kiest voor een integrale benadering van het jeugdbeleid. Dat betekent dat op meerdere beleidsterreinen wordt samengewerkt. Door deze gezamenlijke aanpak en directe aandacht, leidt dit tot een betere en duurzamere oplossing van problemen bij de jeugd. Het versterken van het gewone, dagelijks leven en de eigen ontwikkelmogelijkheden van kinderen en hun ouders is het vertrekpunt.

  De raad wordt gevraagd het Integraal beleidsplan Jeugd vast te stellen en kennis te nemen van het advies van het Beraad Gooise Meren en de beantwoording van het college.

  De voorzitter is Petra Vonk.

 • Inbreng derden

  Bijgevoegde documenten
20:00 - 22:00Raadzaal

Kader en uitgangspunten verkenning fusievoornemen gemeente Wijdemeren (746446)

Het Gesprek II

Gemeente Wijdemeren onderzoekt de mogelijkheden om samen te gaan met één of meerdere gemeentes1. Zij hebben hiervoor een notitie opgesteld met uitgangspunten voor een fusie. De gemeentes Hilversum, Stichtse Vecht en Gooise Meren zijn gevraagd om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden zij willen optreden als mogelijke fusiepartner. Gemeente Stichtse Vecht heeft besloten niet beschikbaar te zijn.

Om een goed afgewogen besluit te nemen of gemeente Gooise Meren in principe beschikbaar is als fusiepartner, is meer onderzoek nodig. Dit onderzoek moet vallen binnen een door de raad vastgesteld kader. Het kader bestaat uit verschillende uitgangspunten en onderzoeksvragen die staan beschreven in de startnotitie (bijlage van het raadsvoorstel).

De voorzitter is Maarten Balzar.

 1. Toekomst gemeente Wijdemeren
22:00 - 23:00Raadzaal

Advisering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de praktijk

Thema-uur I

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Politie Jaarplan

Thema-uur II

De politie maakt jaarlijks een jaarplan over hun doelen, prioriteiten en capaciteit. Dit jaarplan willen zij ook delen met de raad. In dit thema-uur informeert de politie samen met de burgemeester de raad over het jaarplan. Raadsleden kunnen vragen stellen en waar mogelijk, hun lokale ervaringen delen.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Bijgevoegde documenten