Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 1 december 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging Regio G&V

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Beleidsplan sociaal domein 2022

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Begrotingswijziging december 2021

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNR

22:00 - 23:00
Digitale sessie B , Het Gesprek V

Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi- en Vechtstreek 2022

Digitale sessie A , Het Gesprek VI

Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging Regio G&V

Het Gesprek I

In de bestuursrapportage van de Regio staan de baten en kosten aan het eind van 2021. Deze worden de begrotingswijzigingen genoemd. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de bestuursrapportage en om geen zienswijzen in te dienen op twee begrotingswijzigingen. De begrotingswijzigingen op Jeugd en gezin (’ informed consent’) en op de Bedrijfsvoering.

De voorzitter is Mark Marshall.

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Beleidsplan sociaal domein 2022

Het Gesprek II

Onderwerpen

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Begrotingswijziging december 2021

Het Gesprek III

Het college wil de werkelijke cijfers van 2021 zo veel mogelijk laten aansluiten bij de begroting van 2021. Hiervoor stelt zij een begrotingswijziging voor zodat er een rechtmatige jaarrekening voor 2021 kan worden overlegd aan de accountant. Met de begrotingswijziging wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de mee- en tegenvallers en de financiële consequenties zijn dan verwerkt in de budget. De gemeenteraad wordt gevraagd om met de begrotingswijzing in te stemmen en vast te stellen. Tijdens het Gesprek brengt het college de raadsleden op de hoogte van de onderdelen in de begrotingswijziging.

De voorzitter is Mark Marshall.

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNR

Het Gesprek IV

De provincie Noord-Holland vindt het ongewenst om financieel bijdragende deelnemer en bestuurslid te zijn van de stichting GNR. Zij geeft namelijk daarnaast zelf ook subsidie aan het GNR en beoordeelt de aanvraag van het GNR daarvoor. De provincie heeft in 2016 daarom aangegeven uit het GNR te willen stappen. Er is de afgelopen tijd gezocht onder welke voorwaarden dit minnelijk geregeld kon worden. Afgelopen februari werd een principeovereenkomst bereikt met de provincie. De raden kunnen nu daarover hun zienswijze geven.

De voorzitter is Marlene Potjer.

22:00 - 23:00Digitale sessie B

Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi- en Vechtstreek 2022

Het Gesprek V

Onderwerpen

Digitale sessie A

Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool

Het Gesprek VI

Onderwerpen

  • Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool

    Volgens het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP, 2018) wordt het schoolgebouw van de Vondelschool in Bussum toekomstbestendig gemaakt voor de komende 40 jaar. In 2020 heeft het schoolgebouw de monumentenstatus gekregen en spreekt men inmiddels van restauratie. Om te voldoen aan de ambities in het IHP heeft het schoolbestuur tijdens een eerder Thema-uur op 24 maart 2021 aangegeven hiervoor extra financiële middelen nodig te hebben. Tijdens de raadsvergadering op 24 november is door de gemeenteraad besloten het raadsvoorstel eerst beeldvormend te bespreken.

    De voorzitter is Jos de Lange.

    Bijgevoegde documenten
  • Beantwoording vragen

    Bijgevoegde documenten