Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Meningsvormende raadsvergadering Jaarstukken en Voortgangsverslag I 27 juni 2023

Raadsvergaderingen, Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

2.

Meningsvormend

a.

Jaarstukken 2022

1.

Motie Jaarstukken 2022

Bijgevoegde documenten

b.

Voortgangsverslag I

Bijgevoegde documenten

1.

Moties en amendementen Voortgangsverslag I

3.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten