Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Beeldvorming Jaarstukken 2023 en Voortgangsverslag I 2024 28 mei 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Beeldvorming Jaarstukken 2023

Met de jaarstukken legt het college verantwoording aan de gemeenteraad af over het gevoerde beleid en wat dit heeft gekost. Voordat de jaarstukken naar de gemeenteraad gaan, controleert de accountant de jaarstukken. De accountant is aangesteld door de gemeenteraad. Na de accountantscontrole worden de definitieve stukken ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De raad gaat hierover eerst beeldvormend in gesprek.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

2. Beeldvorming Voortgangsverslag I 2024

In het eerste voortgangsverslag (peildatum 1 april) kijkt het college naar de voortgang en verwachte afwijkingen van de begroting van het lopende jaar (2024). Het college rapporteert bij het voorgangsverslag over de beleidsinhoudelijke afwijkingen en over de financiƫle effecten van de afwijkingen. Het college legt het voortgangsverslag voor, de raad stelt deze (eventueel gewijzigd) vast.