Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 8 maart 2023

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Benoeming steunfractielid

De heer Joost van der Veen wordt benoemd als steunfractielid voor het CDA.

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

1. Amendement Portefeuilleplan Vastgoed 2023

2. Beantwoording vragen

c. M23-09 Motie GDP/Hart - Ongelijke huurindexatie voor binnensportaccommodaties #

d. M23-07 Motie D66 - Jaarlijks kaderstellend uitvoeringsplan mobiliteitsvisie *

e. Amendement Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. M22-99 Motie PLEK - Onderzoek windenergie Gooise Meren ∞

b. M23-06 Motie PvdA - Plusbus op de rit ∞

Bijgevoegde documenten

c. M23-09 Motie GDP/Hart - Ongelijke huurindexatie voor binnensportaccommodaties #

1. Amendement Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst 15 februari 2023

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

  • 465204 Pampusgroep - Portefeuilleplan Vastgoed 2023

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering