Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 25 januari 2023

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Benoeming raadsleden

Sebastian Gerkens wordt benoemd als raadslid voor de VVD.

Theo Fambach wordt benoemd als raadslid voor D66.

b.

Benoeming steunfractielid

De heer Coen Huson wordt benoemd als steunfractielid voor de VVD.

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026 *

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026

Bijgevoegde documenten

b.

M22-94 Motie D66 - Groenindex blijvend terug naar boven de 0.5 *

Bijgevoegde documenten

c.

M22-103 Motie GDP/Hart - Startnotitie voor ruimtelijke/omgevingsprojecten*

d.

M23-03 Motie D66 - Terugnemen beheer Fort Werk 4

Bijgevoegde documenten

e.

M23-01 Motie GDP/Hart - Zonnegeluidswal

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Krediet beschikbaar stellen voor Zonnegeluidswal Naarderbos

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Zonnegeluidswal

2.

Beantwoording vragen

b.

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gooise Meren

1.

Beantwoording vragen

6.

Hamerstukken

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

 
   
  a.

  Besluitenlijst raad 21 december 2022

  Bijgevoegde documenten

  b.

  Lijst Ingekomen Stukken

  Ter kennisgeving aannemen
  • 376181 Provincie Noord Holland - Financieel toezichtregime 2023
  • 371517 Regio G&V - Informatiebrief raadsleden aanbieding jaarverslag RBL 2021-2022
  • 371154 Provincie Noord Holland - Financiele weerbaarheid van de Noord-Hollandse gemeenten
  Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 375090 Brandweer Gooi en Vechtstreek - Reactie OBP BOR gronden
  • 375080 Inwoner - Zienswijze Borgronden
  • 374882 Inwoner - Zienswijze Bestemmingsplan Borgronden
  • 372679 Inwoner - Zienswijze Ontwerp-bestemmingsplan BOR gronden
  • 371945 Stichting GroPa - Bezwaar tegen afwijzing aanvraag bestemmingsplanwijziging
  • 365312 Inwoner - Zienswijze Borgronden Verkeer
  • 365300 Inwoner - Zienswijze Borgronden
  • 365298 Mooi Naarden - Zienswijze Borgronden
  • 365262 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan BOR gronden
  • 365116 Inwoner - Zienswijze Ontwerp-bestemmingsplan BOR gronden
  • 365019 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan BOR gronden
  • 364982 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan BOR gronden
  • 364487 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan BOR gronden
  • 363202 Givaudan - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan BOR gronden
  • 361693 Vrienden van t Gooi - Zienswijze ontwerp bestemmingsplan BOR gronden
  • 2465440 Raad van State - Oud Valkeveen
  • 397719 Inwoner - Nota van Uitgangspunten Bp Recreatiepark Naarderbos
  8.

  Sluiting

  Download alle vergaderdocumenten