logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Beeldvorming Voortgangsverslag I en Perspectiefbrief 1 juni 2022

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Voortgangsverslag I

Tweemaal per jaar rapporteert het College van Burgemeester en Wethouders over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. Dit 1e Voortgangsverslag 2022 heeft betrekking op de periode tot 1 april 2022. De gemeenteraad wordt hiermee geïnformeerd over de mee- en tegenvallers van het jaar. 

Bijgevoegde documenten

2.

Perspectiefbrief

Dit jaar is er vanwege de gemeenteraadsverkiezingen geen Perspectiefnota, maar een Perspectiefbrief. Hierin staan alleen de financiële ontwikkelingen die worden verwacht op basis van het vastgestelde beleid.  Het geeft daarmee de financiële ruimte aan  waarbinnen de maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd uit het op te stellen College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 (CUP) van de nieuwe coalitie. Met de Perspectiefbrief stelt de raad de richting voor de begroting 2023-2026 vast die in het najaar wordt opgesteld.  De keuzes die nu worden gemaakt, werken door in het najaar en de daaropvolgende jaren. 

Bijgevoegde documenten

Download alle vergaderdocumenten