Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 20 maart 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek I Kinderraad Gooise Meren (749843)
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III Inzamelingswijze PMD (752901)
22:00 - 23:00
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Nieuwe hoogspanningsverbinding Diemen-Ens

Thema-uur I

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Hierna: EZK) en TenneT (initiatiefnemer) onderzoeken sinds 2020 de mogelijkheden voor de realisatie van een (extra) 380 KV hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens. In de conceptnota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat een voorstel met verschillende routes (tracés) waarlangs de hoogspanningsverbinding kan lopen en de aspecten waarop deze onderzocht worden.

De raad is in november 2023 via een raadsmededeling geïnformeerd over de zienswijze van Gooise Meren op de tweede versie van de NRD. In dit thema-uur geeft het ministerie van EZK een toelichting over het proces tot nu toe, de vervolgstappen en hoe inwoners en raden worden betrokken.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt

Bijgevoegde documenten

Vergadercentrum 1e etage

Kinderraad Gooise Meren (749843)

Het Gesprek I

In een kinderraad worden kinderen (van 8 tot 12 jaar) op een speelse en leerzame manier betrokken bij het maken van gemeentelijk beleid en de democratie. Het geeft invulling aan burgerschapsvorming en -onderwijs. Basisschoolkinderen komen samen en bespreken onderwerpen die voor kinderen spelen in Gooise Meren. Het biedt kinderen de kans om hun stem te laten horen, ideeën te delen en zelfstandig projecten op te zetten die van invloed zijn op hun leefomgeving.

In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om een kinderraad in te stellen en het college de opdracht te geven hiervoor een uitvoeringsprogramma op te stellen.

De voorzitter is  Andreas van der Schaaf

Bijgevoegde documenten

20:45 - 21:45Raadzaal

Definitieve verklaring van geen bedenkingen bouw solar carport parkeerterrein Dr. Abraham Kuyperlaan 3 Bussum (744638)

Het Gesprek II

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Inzamelingswijze PMD (752901)

Het Gesprek III

De Gemeentelijke Afvalstoffendienst (GAD) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor de regiogemeenten, waaronder Gooise Meren. In 2024 start de GAD een nieuwe aanbesteding van de afvalstromen restafval en PMD (Plastic, metalen en drinkpakken). Dat is het moment om te overwegen of de huidige inzameling via bronscheiding wordt voortgezet, of dat de overstap gemaakt wordt naar het systeem van nascheiding. De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt de raden in de regio hier een zienswijze op in te dienen.

In het raadsvoorstel van het college wordt de raad gevraagd de zienswijze vast te stellen om PMD in te zamelen door middel van nascheiding.

De voorzitter is  Petra Vonk

22:00 - 23:00Raadzaal

Startnotitie Project nieuwbouw parkeergarage De Olmen (746504)

Het Gesprek IV

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Evaluatie legesverordening en instrumenten ter ondersteuning gemeentelijke beleid

Thema-uur II

De raad heeft in een motie het college gevraagd om een evaluatie van de Legesverordening. Bij de behandeling van de motie is toegezegd om met de raad in gesprek te gaan over instrumenten die het college (naast de legesverordening) ziet om bepaalde ambities en doelstellingen te bereiken. Daarbij gaat het specifiek ook om subsidiebeleid met betrekking tot klimaatambities en verduurzaming.

In dit thema-uur legt het college uit welke instrumenten ingezet kunnen worden, onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen en wat daar de financiële gevolgen van zouden zijn. Dit wordt volgens onderstaande thema's uitgewerkt:

  • Duurzaamheid & de energietransitie
  • Woonvisie, Omgevingswet en de Omgevingsvisie
  • Welstandsnota

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp