Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Omgevingswet c.a. 17 mei 2023

Raadzaal
19:30 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Vervolg Beeldvormend gesprek raadsvoorstel Omgevingsvisie (231762)

(na ingelaste technische behandeling is dit het vervolg van de beeldvorming gehouden op 11 januari 2023)

Bijgevoegde documenten

1.

Inbreng derden

2.

Beeldvormend gesprek raadsvoorstel Vaststellen buitenplanse activiteiten met bindend advies van de raad aan het college (498996)

Bijgevoegde documenten

3.

Pauze

4.

Beeldvormend gesprek raadsvoorstel Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met een verplichte participatie (499063)

Bijgevoegde documenten

5.

Beeldvormend Gesprek raadsvoorstel Verordening adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en beleidslijn Welstandsvrij bouwen (499069)

6.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten