Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 14 februari 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Benoemen raadslid

De heer Hidde van der Louw wordt benoemd als raadslid voor de VVD in de plaats van de heer Jens Duyts.

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

1. Motie Gemeentelijke rol warmtenet Muiderberg

b. M24-05 Motie Brandweerboot Muiden

c. M24-06 Motie Verbod op fossiele reclame in de openbare ruimte

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. M23-127 Motie D66 - Differentiatie stimuleringsbeleid klimaatambities GM

b. M23-135 Motie VVD - Lobby Vuurwerk VNG ∞

Bijgevoegde documenten

c. M23-136 Motie D66 - Integraal parkeerplan centrum Bussum ∞

d. M23-134 Motie CDA - Duurzame ontwikkeling natuur & recreatiepark Naarderbos *∞

e. M24-02 Motie D66 - Prioriteit geven aan omgevingsplannen beschermd dorps- en stadsgezicht

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst 24 januari 2024

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 745944 Regio G&V - Oproep algemeen bestuur Regio GV behoud gemeente Wijdemeren
Ter kennisgeving aannemen en ter  behandeling in handen college stellen
 • 748491 Inwoner - Rapport houtwal A1 Naarderbos
 • 748402 Vereniging Naarderbos - Bestemmingsplan recreatiepark Naarderbos
 • 748368 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Naarderbos
 • 747975 HBR Advocaten - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan recreatiepark Naarderbos
 • 747943 Tennet - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan recreatiepark Naarderbos
 • 747743 Vrienden van t Gooi - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan recreatiepark Naarderbos
 • 748482 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Raadhuis Bussum
 • 748476 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Raadhuis Bussum
 • 748386 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Raadhuis Bussum
 • 748029 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Raadhuis
 • 747934 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Raadhuis Bussum
 • 748468 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Mezenlaan 19 Bussum
 • 748391 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Mezenlaan 19 Bussum
 • 747785 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Mezenlaan 19 Bussum
 • 747777 Achmea Rechtsbijstand - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Mezenlaan 19 Bussum
 • 747747 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Mezenlaan 19 Bussum
 • 747736 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Mezenlaan 19 Bussum
 • 746215 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 746210 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 746191 Buurtcommissie Nieuwbouw Gooise Warande - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 744893 Inwoner - Zienswijze Mezenlaan 19 Bussum
 • 749089 Clientenraad Gooise Warande - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 748045 Jaarverslag stichting Woonadviescommissie 2023
 • 744890 Inwoner - Mobiliteits- en Parkeervisie 2024
 • 747399 Bussumse Montessorischool - Veiligheid scholieren BMS bij de Brediusweg en de Vossiuslaan
 • 748042 SNLG - Zonnegeluidswal Naarderwoonbos 26 mei 2023 Haalbaarheidsstudie Royal Haskoningf DHV
 • 747986 Hemwood - Zienswijze ontwerp paraplubestemmingsplan kleine bouwplannen
 • 749110 Inwoner - Gezonde leefomgeving nabij hoogspanning
 • 749656 Walden Buurtgroep - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden
 • 749651 Inwoner - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden
 • 749648 Gemeente Hilversum - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden
 • 749639 Inwoner - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden
 • 749633 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 749626 Inwoner - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden
 • 749390 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 749385 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 749382 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 749378 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 749373 Inwoner - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder
 • 749361 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 749358 Inwoner - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidwest Walden en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder
 • 749345 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 750085 Inwoner - zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Walden
 • 750072 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Mezenlaan 19
 • 750028 Rekenkamer Gooise Meren - Opvolgonderzoek privacy in het sociaal domein

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering