Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke avond 13 september 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek I Bestemmingsplan De Meerstroom Muiderberg
20:45 - 21:45
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III Nota van Uitgangspunten Vesting Muiden fase 2
22:00 - 23:00
Raadzaal, Het Gesprek IV Quick Wins Busstation Crailo
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I Integraal Zorgakkoord -Gezond en Actief Leven Akkoord
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Overlast Schiphol en wat er aan te doen

Presentatie I

Deze presentatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De aanvrager/organisator is de heer Sidney Vollmer namens klankbordgroep MinderHinder Gooise Meren:

"Schiphol, en in het bijzonder KLM, vervuilen de Gooise Meren met herrie, CO2, fijnstof en carcinogene stoffen. Samen met de klankbordgroep MinderHinder Gooise meren maakten we een uitgebreide en feitelijke presentatie om de gemeenteraad uit te nodigen meer activiteiten te ondernemen die terug duwen tegen de overlast en zo de leefkwaliteit van haar burgers verbeteren."

De voorzitter is Maarten Balzar.

Vergadercentrum 1e etage

Bestemmingsplan De Meerstroom Muiderberg

Het Gesprek I

Onderwerpen

20:45 - 21:45Raadzaal

Woonzorgvisie 2023 “Wonen met Zorg in Veerkrachtige Wijken

Het Gesprek II

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Nota van Uitgangspunten Vesting Muiden fase 2

Het Gesprek III

Onderwerpen

22:00 - 23:00Raadzaal

Quick Wins Busstation Crailo

Het Gesprek IV

In 2020 is het ‘Mobiliteitsperspectief knooppunt Crailo’ opgesteld. Dit betreft een langetermijnvisie voor de doorontwikkeling van deze locatie tot een hoogwaardig knooppunt voor alle vervoerwijzen, in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. Ook op korte termijn wil de regio echter al stappen nemen om de kwaliteit van het busstation bij Crailo te verbeteren. De provincie stelt een subsidie beschikbaar, de resterende kosten worden door de regiogemeenten gedragen. De raad wordt in dit voorstel gevraagd een bijdrage hiervoor beschikbaar te stellen.

De voorzitter is Frank Wyers.

Vergadercentrum 1e etage

Integraal Zorgakkoord -Gezond en Actief Leven Akkoord

Thema-uur I

In dit thema-uur worden raadsleden geïnformeerd over het Integraal Zorgakkoord  (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord   (GALA). De presentatie gaat in op wat de akkoorden inhouden en wat dit voor Gooise Meren betekent. De uitwerking van de akkoorden hebben namelijk effect op een groot aantal terreinen binnen de WMO, Gezondheid, Wonen en Sport.

De voorzitter is Petra Vonk.