logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Herstel oostelijke vestingwallen

De Vesting Muiden is UNESCO werelderfgoed. We gaan haar nog verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken. Dat doen we via het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’, dat uit 14 deelprojecten bestaat. We werken hierin samen met Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie en Rijkswaterstaat. Doel is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Verder met de Vesting Muiden

Herstel Vesting Muiden in december 2021 klaar

In oktober 2020 ging het herstel aan de Oostelijke Vestingwallen van start, het deel dat loopt van parkeerplaats P2 tot aan het Muiderslot. De vestingwerken zijn teruggebracht naar het historische karakter van de wallen uit de tijd van de Stelling van Amsterdam, met strakke en steilere contouren zoals je bijvoorbeeld ook in de Naarden-Vesting ziet. Het grootste deel van de klus zit er op, maar helemaal klaar is het nog niet. De beplanting start eind november en duurt tot half december 2021. Daarnaast vinden er nog werkzaamheden aan de oever plaats. Vanaf 15 oktober 2021 is de vesting toegankelijk. Als u een kijkje gaat nemen: geniet veilig van de vesting, blijf op de paden.

Openingsfeest uitgesteld

Het eerder geplande openingsfeest op 15 oktober 2021 wordt uitgesteld. De vesting is vanaf die datum wel toegankelijk, maar het werk is nog niet klaar. Er moet nog aanzienlijk veel beplant worden en ook vinden er later dit jaar nog werkzaamheden plaats aan de oever. Het beplanten gebeurt vanaf eind november 2021. Daarnaast zijn er vanwege corona nu nog teveel maatregelen nodig om een veilig openingsfeest te kunnen houden.

Het herstelplan werd in september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Met het herstelplan Oostelijke Vestingwallen krijgt Muiden een enorme kwaliteitsimpuls. Naast het terugbrengen van het historische karakter van de wallen uit de tijd van de Stelling van Amsterdam, biedt het herstelplan de kans om een aantrekkelijk vestingpark te creëren met ruimte voor wandelen, spelen, natuur en cultuur. Muiden wordt als vestingstad zichtbaar en beleefbaar voor bewoner én bezoeker.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie