Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Herstel oostelijke vestingwallen

De Vesting Muiden is UNESCO werelderfgoed. We gaan haar nog verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken. Dat doen we via het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’, dat uit 14 deelprojecten bestaat. We werken hierin samen met Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie en Rijkswaterstaat. Doel is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden.

Openingsfeest 15 oktober 2021

De grootste werkzaamheden zijn begin oktober 2021 afgerond. Wat daarna nog rest is het aanbrengen van de beplanting. Dat kan pas in november, want dat is de beste periode voor het planten van bomen en struiken. Daarmee kijken we dus uit naar de afronding van deze grote hersteloperatie. Deze afronding willen we als gemeente samen met de bewoners markeren. Zet daarom vrijdag 15 oktober 2021 alvast in uw agenda. U bent van harte welkom tussen 16.00 en 18.30 uur bij de speelplaat in Bastion IV. De buurt organiseert samen met de gemeente leuke activiteiten op en rond de vestingwallen met een hapje en een drankje.

Herstel Vesting Muiden van start

In november 2020 is het herstelwerk aan de oostelijke vestingwallen in Muiden gestart. Het herstelplan werd in september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Met het herstelplan Oostelijke Vestingwallen krijgt Muiden een enorme kwaliteitsimpuls. Naast het terugbrengen van het historische karakter van de wallen uit de tijd van de Stelling van Amsterdam, biedt het herstelplan de kans om een aantrekkelijk vestingpark te creëren met ruimte voor wandelen, spelen, natuur en cultuur. Muiden wordt als vestingstad zichtbaar en beleefbaar voor bewoner én bezoeker.

De aannemer gaat eerst aan de slag met het zuidelijke deel, vanaf P2 tot het Vestingplein. Vanaf december 2020 volgt het noordelijk deel, vanaf het Vestingplein tot aan het Muiderslot. De vestingwallen zijn gedurende de uitvoering niet toegankelijk maar het Muiderslot wel. In september / oktober 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie