Herstel Oostelijke Vestingwallen

Met het 'Herstelplan Oostelijke Vestingwallen' krijgt Muiden een enorme kwaliteitsimpuls. Het herstelplan biedt de kans om een aantrekkelijk vestingpark te maken met ruimte voor wandelen, spelen, natuur en cultuur. In oktober 2020 ging het herstel van de Oostelijke Vestingwallen van start, het deel dat loopt van parkeerplaats P2 tot aan het Muiderslot. De vestingwerken zijn teruggebracht naar het historische karakter van de wallen uit de tijd van de Stelling van Amsterdam, met strakke en steilere contouren zoals je ook in Naarden-Vesting ziet. Het herstel van de Oostelijke Vestingwallen is nog niet af. Het 2e deel was uitgesteld en pakken we nu weer op. Het gaat om de aansluitingen op de herstelde wallen vanaf het Vestingplein en de inrichting van het Vestingplein. Het doel is een compleet herstel van de vestingwallenstructuur, zodat het deel dat nog niet hersteld is op een mooie manier wordt aangesloten op het herstelde deel.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Verder met de Vesting Muiden

Enquête over inrichting Vestingplein Muiden en omgeving

Tot en met 16 april 2023 was het mogelijk de enquête in te vullen. Daarin stelden we vragen over hoe kan het Vestingplein in Muiden aantrekkelijker worden? En hoe sluiten we de ‘entree’ van Muiden zo mooi en goed mogelijk aan op de al herstelde wallen?  Daarover was het mogelijk een vragenlijst in te vullen.

Herstel historische karakter

In een groot project worden de vestingwerken ‘Oostelijke Vestingwallen’ in Muiden zoveel mogelijk teruggebracht naar het historische karakter uit de tijd van de Stelling van Amsterdam. De 1e fase is zomer 2022 afgerond. Nu gaan we verder met de inrichting van het Vestingplein, én met de aansluitingen op de herstelde wallen.

Reageren op 3 onderwerpen

We sluiten de vestingwallen aan en zorgen voor een verbinding tussen parkeerplaats P2 en het Muiderslot. Daarnaast zijn er 3 onderwerpen met verschillende mogelijkheden. In de enquête kunt u aangeven welke mogelijkheden uw voorkeur hebben. Het gaat over parkeren en verkeer op het Vestingplein, over ondernemers en evenementen op het Vestingplein, en over extra’s als een eventuele voetgangersbrug met amfitheater op het dak van de Kazerne, of de inrichting van de Naarderpoort.

Helder krijgen wensen en ambities

Wat we begin 2023 gaan doen:

 • Het is nodig om eerst helder te krijgen wat de wensen en ambities voor het gebied zijn
 • 12 december 2022 was er een bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden voor een gesprek over de wensen en ambities
 • In januari en februari 2023 is de klankbordgroep 2 keer bij elkaar gekomen om de wensen en ambities verder aan te scherpen
 • Begin 2023 maken we een Nota van Uitgangspunten. Deze is besproken op 20 maart 2023 tijdens de 2e informatiebijeenkomst
 • In de zomer van 2023 gaat de Nota van Uitgangspunten naar de raad

Waar de wensen en ambities over gaan

De wensen en ambities die in een Nota van Uitgangspunten komen gaan in ieder geval over:

 • Herstel van de wallen
 • De verbindende en toegankelijke route van P2 naar het Muiderslot
 • Het herinrichten van het Vestingplein met daarin:
  • De parkeersituatie op en rond het Vestingplein
  • Kramen en mogelijkheden voor activiteiten
  • Wat doen we eerst en wat kan later

Herinrichting Vestingplein

Een onderdeel van het project is de herinrichting van het Vestingplein. Het Vestingplein en omgeving zijn een belangrijke toegang tot de stad.

Wat we willen bereiken

 • Het verbeteren van de uitstraling van het plein. De afgevlakte wallen en verschillende voorzieningen geven een rommelig beeld, dat niet past bij Muiden
 • De cultuurhistorische waarde beter tot uitdrukking laten komen
 • Bepalen hoe we omgaan met parkeren op deze plek
 • Een duidelijke visie voor het Vestingplein en omgeving. Er is een visie, maar die is nog niet duidelijk genoeg. Daarom eerst de wensen en ambities helder krijgen

Planning

 • Herstellen van de Oostelijke Vestingwallen fase 1: uitvoeringsplan is uitgevoerd. Aanleg en beheer tot half 2023
 • 4e kwartaal 2022: Vaststellen Plan van Aanpak Oostelijke Vestingwallen fase 2 door college van burgemeester en wethouders
 • 2e kwartaal 2023: Vaststellen Nota van Uitgangspunten Oostelijke Vestingwallen fase 2 door de gemeenteraad
 • 2023: Opstellen ontwerpproces en besluit raad
 • 2025: Uitvoeren van het werk

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie