Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 3 april 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 22:30 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Benoeming steunfractielid Etienne Michel voor PLEK.

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

1. Amendement Inzamelingswijze PMD

Bijgevoegde documenten

b. Startnotitie Project nieuwbouw parkeergarage De Olmen (746504)*

c. Bestemmingsplan BOR-gronden (745478) *

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

d. Amendement Betrekken gemeenteraad bij verdere uitvoering beleid kinderen en jongeren

e. Motie Vernoemen vrouwenstraatnamen Crailo

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

1. Amendement Integraal Beleidsplan Jeugd

c. Definitieve verklaring van geen bedenkingen bouw solar carport parkeerterrein Dr. Abraham Kuyperlaan 3 Bussum (744638) #

d. M24-06 Motie Verbod op fossiele reclame in de openbare ruimte ∞

e. M23-134 Motie Duurzame ontwikkeling natuur & recreatiepark Naarderbos ∞

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Vaststellen wijzigen Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep (749641)

b. Vaststellen gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2024 (747569)

c. Beschikbaar stellen krediet vernieuwen brug 1055 Hooftlaan te Bussum (742259)

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Vaststellen besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 764453 Reclame fossielvrij - Verbod op fossiele reclame in de openbare ruimte
 • 777399 Regio G&V - Kennismaking regiovoorzitter met gemeenteraden
 • 773831 Regio G&V - Informatie RVP voor raadsbrief 2024 n.a.v. daling vaccinatiegraad
Ter kennisgeving aannemen en ter  behandeling in handen college stellen
 • 768060 SDO - Reactie op Solar Carport
 • 767139 Nationale Ombudsman - Onderzoek klacht inwoner Nederhorst den Berg
 • 764458 DoeMee onderzoek 2024
 • 764425 Nationale Ombudsman - Rapport Hoe eerder hoe beter
 • 764446 Van wie is de lucht - De lucht is van ons allemaal
 • 770920 Inwoner - Borgronden vergadering 6 februari 2024
 • 770894 VRGV - Jaarstukken 2023 VRGV
 • 770885 Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland - financiele positie 2024
 • 770858 Inwoner - Informatievoorziening over nieuwe hoogspanningsverbinding door Muiderberg
 • 770031 VRGV - Programmabegroting 2025
Ter kennisgeving aannemen en ter  behandeling in handen presidium stellen
 • 777406 Regio G&V - Deelnemers klankbordgroep

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering