Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 24 mei 2023

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad.

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

c. M23-27 Motie Wij Gooise Meren - Van Nix naar Beter *

Bijgevoegde documenten

d. M23-28 Motie PLEK - Aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord *

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom Muiderberg ∞

1. Motie Kindcentrum Meerstroom

Bijgevoegde documenten

b. M23-18 Motie PvdA Openstelling Huis van de Democratie ~∞

d. Zienswijze Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek #

e. Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep #

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Herbenoemen lid Rekenkamercommissie

b. Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw kleedkamers NVC

7. Vaststellen Besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Vaststellen Besluitenlijst raad 19 april 2023

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen

 • 577405 VPPG  - Wetsvoorstel politieke partijen; Uitspraak zaak Richard de Mos
 • 599910 Nederland voor Soedan - Petitie

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 • 562030 Regio G&V - Aanbiedingsbrief RSA 2023-2026
 • 562026 Regio G&V - Aanbiedingsbrief PC stukken 2022
 • 559293 VRGV - Ontwerp Jaarstukken 2022 VRGV
 • 559285 VRGV - Oprichting stichting waarborgfonds 
 • 580274 Inwoner - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Gooimeer Zuid
 • 573379 Raad voor het Openbaar Bestuur - Advies Vallen, opstaan en doorgaan
 • 572552 Inwoner - Zienswijze op Bp Kindcentrum De Meerstroom
 • 601439 Inwoner - Verbeterpunten Sint Janslaan Centrum Bussum
 • 599429 Inwoners - Brief aan de Burgemeester inzake golfbaan Naarderbos
 • 597929 Monumentaal en Historisch Muiderberg - Zienswijze op voorstel mbt bewegwijzering
 • 594101 OVAL jobcoaching - Input wijziging re-integratieverordening Participatiewet - Breed Offensief
 • 587105 Dobbelsteijn Bisschops c.s. - Zienswijze bedrijventerrein Gooimeer Zuid
 • 584214 HBR Advocaten - Zienswijze bedrijventerrein Gooimeer Zuid

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering