Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 6 oktober 2021

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Motie Vreemd aan de orde van de dag

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

Vragen die schriftelijk worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden *

Bijgevoegde documenten

b.

Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf Muiderberg #

c.

Beheerplannen 2022-2025 #

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement en moties Beheerplannen

4.

Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

Besluitvormend

a.

Uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden ∞

Bijgevoegde documenten

b.

Uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost Muiden ∞

Bijgevoegde documenten

c.

Beleidsnota Buitenreclame 2021 ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Amendement en motie Beleidsnota Buitenreclame

d.

Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf Muiderberg #

e.

Beheerplannen 2022-2025

f.

M21-129 Motie D66 - NPO-middelen inzetten voor reductie lerarentekort

6.

Hamerstukken

a.

Gebonden voordracht raad Hilversum benoemen lid Radenadviescommissie GEM Crailo BV.

b.

OFGV Jaarstukken en resultaat 2020, Begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 en 1e Begrotingswijziging 2022

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst raad 15 september 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 1895101 Achmea Rechtsbijstand - Bp Het Anker 2 Muiden
  • 2305905 Natuurmonumenten - Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer
  • 2311016 Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd - Ziek van school
  • 2315924 Raad van State - Melding start Beroep door VOF Bussum ea tegen Bp buurtschap Crailo met MER
  • 2315924 Raad van State - Beroep Bp buurtschap Crailo uitbreiding indieners
    2315924 Raad van State - Verzoek toezending stukken beroep Bp buurtschap Crailo met MER
  • 2315920 Raad van State - Voorlopige voorziening Stichting Natuur en Landschap Het Gooi
  • 2316615 Coffeeshopbond - Aandacht voor het Manifest Ondermijnende Criminaliteit
  • 210930 Landelijke Studentenvakbond - Studietoeslag studenten met een functiebeperking
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten