Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 15 mei 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 22:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a. Motie PLEK - Uitbreiding NOMOS meetnet (Schiphol) vliegtuiggeluid met enkele meetpunten in Gooise Meren

b. Motie Wij Gooise Meren - Risico invoeren eigen bijdrage jeugdhulp

c. Motie D66 - Trajectcontrole A1

Bijgevoegde documenten

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Kinderraad Gooise Meren (749843) ∞

Bijgevoegde documenten

b. Startnotitie Project nieuwbouw parkeergarage De Olmen (746504) ∞

c. Benoeming lid Rekenkamer (788115)

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

7. Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijsten 17 en 24 april

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen
 • 813626 Regio G&V - Geactualiseerde RSA Agendatool
 • 812805 Regio G&V - Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling
 • 812766 Regio G&V - Informatiebrief van de GGD over vaccinatiegraad mazelen en kinkhoest
 • 808643 Regio G&V - Brief raden nieuwe Gemeenschappelijke Regeling per 010524
 • 807727 Inwoner - Nieuwe feiten Lutkemeerpolder
 • 807657 Regio G&V - Uitnodiging Themabijeenkomst IZA 10 juni 2024
 • 806903 Regio G&V - Aanbiedingsbrief geactualiseerde RSA agendatool
 • 801879 Inwoner - Windturbines zijn Killing Mills
 • 791680 Regio G&V - Informatiebrief gemeenteraden jaarverslag Vervoer 2023
Ter kennisgeving aannemen en ter  behandeling in handen college stellen
 • 812747 Inwoners - Struikelstenen
 • 809510 Inwoner - Voorstel BORgronden een autoluwe wijk
 • 802716 VRGV - Raadsinformatiebrief AB 27032024
 • 802707 Inwoners - Stand van zaken burgerinitiatief Muiderberg
 • 799883 Inwoner - Vrouwen straatnamen Crailo
 • 793710 Regio G&V - Aanbiedingsbrief PC stukken 2023
 • 793704 Inwoner - Bezwaar omgevingsvergunning Cereslaan 24e
 • 793703 Inwoner - Bezwaar omgevingsvergunning Cereslaan 24e
 • 793564 Inwoner - Bezwaar omgevingsvergunning Cereslaan 24e
 • 789524 Tomin groep - Begeleidend schrijven Gooise Meren - Concept-begroting Schap 2025
 • 789518 VRGV - Brief consultatie gezamenlijk beleidsplan en risicoprofiel
 • 788668 Inwoner - Woonwagenbeleid en standplaatsen
 • 788182 MRA - Voortgangsnota 2023 MRA
 • 787535 GNR - Bestuurlijke Informatiebrief 2024-1
 • 787474 Provincie Noord-Holland - Kaderbrief financieel toezicht 2025
 • 785431 Raad van State - Bp Huizerstraatweg 113b Naarden
 • 784296 Provincie Noord-Holland - Kaderbrief financieel toezicht 2025
 • 240513 Inwoner - Klacht over de WMO

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering