Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Afscheidsraad 29 maart 2022

1. Opening en vaststelling agenda

Deze vergadering vindt fysiek plaats in de raadzaal.  In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd in de lokale media is deze bijeenkomst openbaar voor alle inwoners van Gooise Meren. U bent dus van harte welkom op het gemeentehuis in Bussum en kunt plaatsnemen    op de publiekstribune (boven). De vergadering is zoals gebruikelijk live te volgen via bestuur.gooisemeren.nl/live.

2. Vaststellen besluitenlijst

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

3. Verslag onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen raadsleden

Vast onderdeel van deze vergadering

4. Afsluiting raadsperiode 2018-2022 en afscheid raadsleden

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering