Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderdata

Archief

2019

DatumVergaderingDocumenten
20 maart 2019Politieke Avond
Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Stedenbouwkundige opzet BrediusNotulenBeeld en geluid
Gebiedsvisie Centrum + CentrumplanBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, NaardenNotulenBeeld en geluid
Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren'NotulenBeeld en geluid
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
27 februari 2019Politieke Avond
Beheerplannen Kapitaalgoederen - Uitwerking Visie BuitenruimteBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening Gooise MerenBeeld en geluid
9 januari 2019Algemene plaatselijke verordening Gooise MerenNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen"NotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en VechtstreekNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4aNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022NotulenBeeld en geluid

2018

DatumVergaderingDocumenten
12 december 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
28 november 2018Politieke avond
Stand van zaken project BOR-grondenBeeld en geluid
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Bescherming en OpvangBeeld en geluid
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
Inclusie Gooise Meren: Iedereen doet mee
Zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGVNotulenBeeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken aan werk'Notulen
21 november 2018Besloten raadsvergadering
21 november 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 november 2018Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslagBesluitenBeeld en geluid
7 november 2018Politieke Avond
Spoorzone en Stationsgebied - Thema-uur I
Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022Notulen
Nota Reserves en VoorzieningenNotulen
Woningbouwcorporaties Gooise Meren (Presentatie I)
31 oktober 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
31 oktober 2018Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2BesluitenBeeld en geluid
18 oktober 2018Extra raadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
17 oktober 2018Herijking gebiedsvisie centrum Bussum - Thema-uur VBeeld en geluid
17 oktober 2018Nadere uitwerking stedenbouwkundig plan Bredius te Muiden - Thema-uur IVBeeld en geluid
17 oktober 2018Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting - voteren voorb.kredieten deelprojecten (973865) Gesprek INotulenBeeld en geluid
17 oktober 2018Onderzoek woningbehoefte - prestatieafspraken - Thema-uur IIIBeeld en geluid
17 oktober 2018Omgevingsvergunningen en erfgoed - Thema-uur IBeeld en geluid
17 oktober 2018Renovatie bruggen Oud Blaricumerweg, Naarden - Thema-uur IIBeeld en geluid
16 oktober 2018Politieke Avond Begroting 2019-2022 en Voortgangsverslag 2018-2Beeld en geluid
10 oktober 2018 Besloten raadsvergadering De Krijgsman Beeld en geluid
10 oktober 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 september 2018Visie Passantenhaven Naarden - gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting - Thema-uur IBeeld en geluid
19 september 2018RaadsvergaderingNotulenBesluiten
5 september 2018Nota Activabeleid 2018 Gooise Meren (204926) - Gesprek IVNotulenBeeld en geluid
5 september 2018Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IB
5 september 2018Zienswijze MRA Werkplan en Begroting 2019 (949782) Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
5 september 2018Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IA - meesprekersNotulen
5 september 2018Verordening Werk en Participatie (940254) Gesprek IIBeeld en geluid
11 juli 2018Buitenruimte en gebouwen: van visie naar vegen en verven - Thema-uur I
11 juli 2018Actualisatie Verordening Participatiewet - Thema-uur IIBeeld en geluid
4 juli 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
20 juni 2018Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022 - Thema-uur IIIBeeld en geluid
20 juni 2018Rekenkamerrapport Grip op samenwerking - Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
20 juni 2018Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden Thema-uur IBeeld en geluid
20 juni 2018Veiligheid - Integraal Veiligheidsplan en Vuurwerkvrije zone - Thema-uur IIBeeld en geluid
20 juni 2018Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (incl. bruggen Muidertrekvaart) (752649) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
20 juni 2018Zienswijze begrotingen Goois Natuurreservaat (802055) Gesprek INotulenBeeld en geluid
13 juni 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 juni 2018Plenaire beeldvorming Jaarstukken 2017 en Voortgangsverslag 2018-1
30 mei 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
30 mei 2018Zienswijze programmabegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 Regio G&V (773101) Gesprek INotulenBeeld en geluid
30 mei 2018Bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg te Naarden (663704) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
23 mei 2018RaadsvergaderingBesluiten
16 mei 2018Besloten raadsvergadering - actuele ontwikkelingen
16 mei 2018Zienswijze ontwerp begroting werkvoorzieningschap Tomingroep 2019 (774274) - Gesprek I
16 mei 2018Zienswijze jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veiligheidsregio (765996) - Gesprek II
25 april 2018RaadsvergaderingBesluiten
18 april 2018Wensen en opvattingen inzake de MRA begroting 2019 en de MRA verantwoording 2017 (730365) - Gesprek II
18 april 2018Voortgang project De Krijgsman - Thema-uur II
18 april 2018Visie Passantenhaven Naarden (666216) - Gesprek I
18 april 2018Bredius-woningtypen - Thema-uur I
29 maart 2018InstallatieraadBesluiten
7 maart 2018RaadsvergaderingBesluiten
21 februari 2018Zienswijze fusieverkenning veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en GGD-en (668924) - Gesprek IINotulenBeeld en geluid
21 februari 2018Herinrichting van het oude Rijksweg A1 tracé in Muiden ten oosten van de Vecht - Presentatie door Stadsraad Muiden
21 februari 2018Visie Passantenhaven Naarden (666216) - Gesprek INotulenBeeld en geluid
14 februari 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 februari 2018Visie Buitenruimte Gooise Meren (629893) Gesprek IA+BNotulen
31 januari 2018Strategisch accommodatiebeleidsplan (639134) - Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
31 januari 2018Aanvullend Erfpachtbeleid (505802) - Gesprek INotulenBeeld en geluid
31 januari 2018Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme (621019) Algemene subsidieverordening gemeente Gooise Meren 2018 (621171) - Gesprek IINotulen
31 januari 2018Spoorwegovergang Zwarteweg/Comeniuslaan - Aanpassingen spoor en dichtligtijden - Thema-uur I
31 januari 2018Geluidsproblematiek A1 - Naarderbos - Presentatie
24 januari 2018RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid