Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren 9 januari 2019

Van Eedenzaal
22:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren (989709) - Gesprek V

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt geactualiseerd. Het gaat met name om technische aanpassingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vervangen van een woord, een komma of punt, of een andere volgorde. Ook wordt een aantal nieuwe bepalingen geïntroduceerd. Het staat de gemeente vrij om deze bepalingen al dan niet over te nemen. Er worden nieuwe bepalingen, van de Modelverordening van de VNG, die niet in de APV 2016 stonden vermeld toegevoegd. Daarnaast is een aantal bestaande, op de Modelverordening van de VNG gebaseerde, bepalingen gewijzigd of aangevuld. Tot slot is een aantal lokale bepalingen aan de APV toegevoegd of zijn lokale bepalingen gewijzigd. Een lokale bepaling is een bepaling die specifiek is toegespitst op een concrete situatie in één van de kernen van Gooise Meren.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Download alle vergaderdocumenten