Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslag 7 november 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
21:30 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Installeren raadslid Petra Vonk (GroenLinks) en benoemen steunfractielid Wouter van der Schaaf (PvdA)

 

2.

2. Besluitvormend zonder debat

a.

a. Vaststellen Voortgangsverslag 2 #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

b.

b. Vaststellen Programmabegroting 2019-2022 #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

c.

Amendementen

1.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

2.

Programma 2 - Veiligheid

Bijgevoegde documenten

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

6.

Programma 6 - Werk en Inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

d.

Moties

1.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

2.

Programma 2 - Veiligheid

Bijgevoegde documenten

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

6.

Programma 6 - Werk en Inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Bijgevoegde documenten

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

Bijgevoegde documenten

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

Bijgevoegde documenten

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten