Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Agenda - Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslag 7 november 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
21:30 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Installeren raadslid Petra Vonk (GroenLinks) en benoemen steunfractielid Wouter van der Schaaf (PvdA)

 

2.

2. Besluitvormend zonder debat

a.

a. Vaststellen Voortgangsverslag 2 #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

b.

b. Vaststellen Programmabegroting 2019-2022 #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

c.

Amendementen

1.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

2.

Programma 2 - Veiligheid

Bijgevoegde documenten

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

6.

Programma 6 - Werk en Inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

d.

Moties

1.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

2.

Programma 2 - Veiligheid

Bijgevoegde documenten

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

6.

Programma 6 - Werk en Inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Bijgevoegde documenten

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

Bijgevoegde documenten

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

Bijgevoegde documenten

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten