Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2 31 oktober 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
13:00 - 18:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Algemene beschouwingen

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag

a.

a. Voortgangsverslag 2018-2

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Programmabegroting 2019-2022

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

1.

Wijk- en kerngericht werken

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

Organisatieontwikkeling

3.

Democratische vernieuwing

Bijgevoegde documenten

4.

Dienstverlening

Bijgevoegde documenten

d.

Programma 2 - Veiligheid

1.

Veiligheid

Bijgevoegde documenten

e.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

1.

(Geluids)overlast verkeer

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

Openbaar vervoer

Bijgevoegde documenten

3.

Parkeren

Bijgevoegde documenten

4.

Openbare ruimte

Bijgevoegde documenten

f.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

1.

Wonen

Bijgevoegde documenten

2.

Ruimtelijke ontwikkelingen

3.

Economie

g.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

1.

Duurzaamheid

2.

Groen

Bijgevoegde documenten

h.

Programma 6 - Werk en Inkomen

i.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

1.

Onderwijs

Bijgevoegde documenten

2.

WMO

Bijgevoegde documenten

3.

Schuldhulpverlening

Bijgevoegde documenten

j.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

1.

Cultuur

Bijgevoegde documenten

2.

Erfgoed

Bijgevoegde documenten

k.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

1.

Belastingen

2.

Risicobeheersing en weerstandsvermogen

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten