Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Agenda - Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2 31 oktober 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
13:00 - 18:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Algemene beschouwingen

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag

a.

a. Voortgangsverslag 2018-2

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Programmabegroting 2019-2022

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

1.

Wijk- en kerngericht werken

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

Organisatieontwikkeling

3.

Democratische vernieuwing

Bijgevoegde documenten

4.

Dienstverlening

Bijgevoegde documenten

d.

Programma 2 - Veiligheid

1.

Veiligheid

Bijgevoegde documenten

e.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

1.

(Geluids)overlast verkeer

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

Openbaar vervoer

Bijgevoegde documenten

3.

Parkeren

Bijgevoegde documenten

4.

Openbare ruimte

Bijgevoegde documenten

f.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

1.

Wonen

Bijgevoegde documenten

2.

Ruimtelijke ontwikkelingen

3.

Economie

g.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

1.

Duurzaamheid

2.

Groen

Bijgevoegde documenten

h.

Programma 6 - Werk en Inkomen

i.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

1.

Onderwijs

Bijgevoegde documenten

2.

WMO

Bijgevoegde documenten

3.

Schuldhulpverlening

Bijgevoegde documenten

j.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

1.

Cultuur

Bijgevoegde documenten

2.

Erfgoed

Bijgevoegde documenten

k.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

1.

Belastingen

2.

Risicobeheersing en weerstandsvermogen

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten