Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Agenda - Raadsvergadering 31 oktober 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Rekenkamerrapport Grip op samenwerking (853074)

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Overnemen aanbevelingen Rekenkamerrapport Grip op samenwerking (853074)

b.

b. Voteren voorbereidingskredieten Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting (973865)

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen Normenkader 2018 en controleprotocol gemeente Gooise Meren voor de accountantscontrole (971254)

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

 

Ter behandeling in handen college stellen

 

998136 Regionale Samenwerkingsagenda

1001476 Aanleg Buitenhaven Muiden

1003099 Brief Stichting Vefferhuis

Bijgevoegde documenten

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten