Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 9 januari 2019

Van Eedenzaal
21:00 - 22:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek (1087135) - Gesprek III

In de Regio Gooi en Vechtstreek zijn sociale huurwoningen erg schaars. In dit voorstel blijft er een regionaal toewijzingssysteem voor sociale huurwoningen. Door één gezamenlijk regionaal toewijzingssysteem voor sociale huurwoningen hebben woningzoekenden in de regio zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en kunnen zij gebruik maken van het aanbod binnen de hele regio. De gemeenteraad wordt gevraagd om hun zienswijze te geven op dit voorstel. In de zienswijze worden twee aandachtspunten genoemd, namelijk: (1) monitoren of bepaalde groepen niet in de knel komen en geen aanspraak maken op een sociale huurwoning en (2) het feit dat dit voorstel niet zorgt voor meer sociale huurwoningen en daarom een beroep te doen op alle regiogemeenten en corporaties om er samen voor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen.

Download alle vergaderdocumenten