Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 12 december 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20.00 - 21.30 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

b. Schriftelijke afhandeling (dus niet ter vergadering)

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

Voor de punten 5b en 5c is bij de eerdere beeldvormende behandeling aangegeven dat mogelijk een amendement of motie wordt ingediend, daarover zal dan eerst een debat in de meningsvormende raad plaatsvinden.

a.

a. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (987213)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Vaststellen zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGV (1045232)

c.

c. Vaststellen zienswijze arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken aan werk' (1012380)

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen diverse belastingverordeningen (1007132) #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Vaststellen wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning (1009131) #

(abonnementstarieven WMO voorzieningen)

Bijgevoegde documenten

c.

c. Verzoek om aanvulling op het gemeentefonds voor het opsporen van explosieven plangebied Crailo (1005872)

d.

d. Benoemen dhr. Rijnveld tot lid agendacommissie

7.

7. Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

In deze categorie zijn geen brieven.

 

Ter behandeling in handen college stellen

1078986 Parkeerplaats JP Thijssepark

1083345 AIM advocaten Bp buitengebied Naarden

1083325 Bezwaarschrift Haakmeester WOB

1087191 Breng het stembureau naar jongeren

1093227 Parkeren Iepenlaan

1093321 Zienswijze ontwerp Bp Albert Grootlaan

1108845 Zienswijze ontwerp Bp Albert Grootlaan

1103385 Arag - Zienswijze ontwerp Bp Albert Grootlaan

1091623 Sint intocht Naarden Vesting en afval

181128 NBPB - Beschermingsbewindvoering

1117369 Zienswijze Raadhuisstraat 2 - SRK

1114602 Zienswijze Raadhuisstraat 2 - B-W

1116984 Zienswijze Bp Albert Grootlaan

1118664 Zienswijze Bp Albert Grootlaan

1120024 Zienswijze Bp Albert Grootlaan

1120107 Bezwaarschrift Haakmeester WOB - aanvulling

1127220 Pro forma zienswijze DAS Albert Grootlaan

Bijgevoegde documenten

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten