Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 9 januari 2019

Van Eedenzaal
20:00 - 21:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 (1089093) Gesprek I

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De regionale samenwerkingsagenda (RSA) bevat de speerpunten van de Regio. De nieuwe raadsperiode zorgt ervoor dat de gemeenteraden nieuwe speerpunten gaan vaststellen. Deze worden vastgelegd in de regionale samenwerkingsagenda 2019-2022. De gemeenteraad praat over de speerpunten die voor Gooise Meren van belang zijn. Voorgesteld wordt om de volgende speerpunten bij de Regio aan te dragen:

1. Regionale omgevingsvisie;

2. Programma duurzaamheid;

3. Triple Helix, bedrijven, gemeenten en onderwijs werken samen aan banen;

4. Uitvoeringsprogramma jeugd;

5. Regiovisie mobiliteit;

6. Goed bereikbare regionale zorgcentra;

7. Bevorderen kwaliteitstoerisme.

Download alle vergaderdocumenten