Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Extra raadsvergadering 18 oktober 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadzaal
- uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Interpellatie Proces heroverweging besluit spoorwegovergang Comeniuslaan - Zwarteweg

De voorzitter van de raad (burgemeester) heeft in overleg met de fractievoorzitters besloten om een extra raadsvergadering uit te schrijven op 18 oktober 2018. Tijdens deze extra raadsvergadering staat deze interpellatie geagendeerd. Het gehele verzoek kunt u lezen in de bijlage.

Bijgevoegde documenten

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten