Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 12 juni 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
20:30 - 22:00 uur
Agenda van
20:45 - 21:45
22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Voortgang Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:45 - 21:45Vergadercentrum 1e etage

Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024-2028

Thema-uur I

Volgens de Wet veiligheidsregio’s (art. 14 Wvr) moet het bestuur van de Veiligheidsregio minstens éénmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststellen met hierin het beleid ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Daarbij is het beleidsplan gebaseerd op het risicoprofiel dat het bestuur vaststelt na overleg met de raden van deelnemende gemeenten. Het bestuur (Algemeen Bestuur) bestaat uit de burgemeester van de deelnemende gemeenten.

Tijdens het thema-uur legt de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek uit over het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Risicoprofiel. Aanwezige raadsleden krijgen de mogelijkheid hierover vragen stellen.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

22:00 - 23:00Vergadercentrum 1e etage

Voortgang Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden

Thema-uur II

In 2020 is het visiedocument Aan de Gooise Kust vastgesteld door de gemeenteraad (hierna: visiedocument). Het visiedocument komt voort uit de eerder opgestelde Havenvisie. In het visiedocument zijn ambities vastgelegd om te komen tot een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van waterrecreatie in Muiden. Daarbij zijn in het visiedocument aanbevelingen gedaan. Eén van die aanbevelingen is om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de havens van Muiden (Uitvoeringsprogramma Havens Muiden).

In dit thema-uur informeert het college de raad over de voortgang van het uitvoeringsprogramma.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.