Aan de Gooise Kust

De Gooise Kust bestaat uit een unieke combinatie van water, cultureel erfgoed en natuur. Hoe kunnen we de kansen die dat biedt zo goed mogelijk benoemen en benutten? Een visie voor de komende 20 jaar moet richting geven welke ontwikkelingen we willen bevorderen en welke niet. De visie op de kust, inclusief de havens is ook nodig om het watertoerisme en de recreatie in Muiden, Muiderberg en het Naarderbos een impuls te geven.

Stand van zaken 2 juli 2020

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 1 juli 2020 de Visie Aan de Gooise Kust (PDF, 27 MB) vastgesteld.

Stand van zaken 16 april 2020

Na de goed bezochte presentatie van de concept visie Aan de Gooise Kust op 9 maart 2020, heeft een aantal mensen een schriftelijke reactie aangeleverd. De beantwoording van deze reacties komen in een Reactienota, die onderdeel zal zijn van de uiteindelijke visie.

Ondanks dat de huidige situatie door de corona-crisis nu op veel vlakken anders is dan voorheen, is de planning voor het vervolg van de visie Aan de Gooise Kust grotendeels onveranderd. Het thema-uur met de raad van 18 maart 2020 is vervangen door een schriftelijke raadsmededeling. Maar onder voorbehoud van de agenda van de raad en het verloop van de politieke besluitvorming, is de planning nog steeds dat de visie voor het zomerreces 2020 wordt vastgesteld.

Op welke manier men als toehoorder aan kan sluiten of kan inspreken wordt op dit moment nog onderzocht. Zodra daar uitsluitsel over is wordt daar onder andere op deze projectpagina over gecommuniceerd.

Conceptvisie Aan de Gooise Kust

Op maandag 9 maart 2020 is de de conceptvisie Aan de Gooise Kust gepresenteerd door OKRA en Identity Matching Academy (IMA). Van 9 tot en met 13 maart 2020 was het mogelijk te reageren op de visie.

Stand van zaken 20 januari 2020

Op 14 en 15 januari 2020 hebben 2 intensieve Kustateliers plaatsgevonden. Samen met belanghebbenden hebben Ontwerpbureau OKRA en Identity Matching Academy (IMA) de bouwstenen die de identiteit van de Gooise Kust vormen opgehaald. Bekijk de presentatie van OKRA en de presentatie van IMA die tijdens de Kustateliers gegeven zijn.

Stand van zaken 21 november 2019

Welke identiteit(en) van de Gooise Kust zien we en welke willen we versterken? Hoe verhoudt de Gooise Kust zich tot het IJmeer/Gooimeer en tot het plassengebied? En hoort de Gooise Kust nu als recreatieve badplaats bij de Metropool Regio Amsterdam of juist als natuurlijke klifkust bij de Utrechtse Heuvelrug? Wij willen met de kustvisie antwoord hebben op de vraag wat nu de identiteit is en wordt van de Gooise Kust.

Samen vormgeven

Voor het maken van de kustvisie gaan we graag met u in gesprek. Om samen te verkennen welke kansen en knelpunten er zijn en welke ontwikkelmogelijkheden u ziet. In deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst de Gooise Kust.

Kustateliers

We organiseren 2 intensieve Kustateliers op dinsdag 14 of woensdag 15 januari 2020. Van 15.00 tot 22.00 uur in Hotel Restaurant Het Rechthuis in Muiderberg. De aanmeldperiode hiervoor is gesloten. In deze middag/avond-sessie onderzoeken we met elkaar de kernwaarden, context en kansen voor de kust van Gooise Meren. En onderzoeken we in het 2e deel van de sessie met welke merken Gooise Meren zich kunnen associëren qua uitstraling en ambitie? Dit gaan we samen doen. Dat betekent een grondige verkenning en pittige discussies die moeten leiden tot afgewogen keuzes.

Gesprekken

Met een beperkt aantal partijen wil OKRA ook 1-op-1 gesprekken voeren. Wanneer u meent dat u of uw organisatie in zo’n gesprek beter uiting kan geven aan uw ideeën, geef dit dan vóór 14 februari 2020 aan in uw e-mail aan wimvoogt@okra.nl. OKRA beoordeelt of u daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Stand van zaken 18 oktober 2019

De gemeente gaat, na afronding van de inventarisatiefase in september 2019, met het project Aan de Gooise Kust de volgende stap maken: de visievorming.

Ontwerpbureau OKRA geeft, in samenwerking met Identity Matching Academy, uitvoering aan de visievorming, inclusief de participatie. OKRA is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Zij hebben veel ervaring met vergelijkbare (kust)projecten in onder andere de gemeente Huizen, kustzone Katwijk, IJmuiden aan Zee en de Utrechtse Heuvelrug. Identity Matching Academy is een innovatief bureau dat zich richt op de kern en identiteit van plaatsen en gebieden en op welke manier er duurzaam geïnvesteerd kan worden in het versterken van deze identiteiten. OKRA en Identity Matching Academy zijn op dit moment bezig hun plannen rondom communicatie en participatie voor de visievorming concreet te maken. De definitieve data worden nog vastgesteld. Zodra hier meer informatie over bekend is wordt dit op deze projectpagina met u gedeeld.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief

Overige informatie