Gemeente Gooise Meren Bestuur

Aan de Gooise Kust

De Gooise Kust bestaat uit een unieke combinatie van water, cultureel erfgoed en natuur. Hoe kunnen we de kansen die dat biedt zo goed mogelijk benoemen en benutten? Een visie voor de komende 20 jaar moet richting geven welke ontwikkelingen we willen bevorderen en welke niet. De visie op de kust, inclusief de havens is ook nodig om het watertoerisme en de recreatie in Muiden, Muiderberg en het Naarderbos een impuls te geven.

Dromen aan de Gooise Kust

Wat maakt de Gooise Kust voor u bijzonder en wat kenmerkt onze regio? Welke dromen heeft u voor de toekomst van het gebied? En wat zou u anders willen zien? Over deze vragen zijn wij in juni in gesprek gegaan tijdens de themabijeenkomsten Aan de Gooise kust, via de online enquête en via sociale media. Er waren veel offline en online deelnemers, waarvoor wij erg dankbaar zijn!

Bijeenkomst van 5 september 2019

Op 5 september 2019 worden de bevindingen uit de themabijeenkomsten en de online enquête gepresenteerd. Daarnaast nemen wij de agenda voor de visievorming met u door. Ook kijken wij vooruit om de volgende stappen in het proces richting de visie te belichten. De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Gooise Meren in Bussum. Inloop is vanaf 18.30 uur, de presentatie start om 19.00 uur. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 21.00 uur. 

Stand van zaken 15 mei 2019

Het adviesbureau Land-id start half juni 2019 het participatietraject voor het project “Aan de Gooise Kust”. Het onderzoek gaat alleen over het kustgebied van de gemeente Gooise Meren.

De bestuurders van Gooise Meren en de buurgemeenten hebben besloten om geen gezamenlijke kustvisie op te stellen. De reden is dat iedere gemeente in een andere ontwikkelingsfase zit. De gemeenten blijven wel samenwerken en afstemmen over onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen. U kunt hierbij denken aan de fietsroutes of problemen met de waterplanten.

Stand van zaken 30 april 2019

De gemeente laat het participatietraject van de visie Aan de Gooise Kust uitvoeren door een communicatiebureau. Op 15 mei 2019 publiceren wij op deze projectpagina de naam van het gekozen communicatiebureau.

Op dit moment overleggen ambtenaren van Diemen, Huizen, Blaricum, de Regio en de provincie Noord Holland. We zijn samen aan het oriënteren op welke manier deze partijen kunnen samenwerken en afstemmen.

De bestuurders van de gemeenten Gooise Meren, Diemen, Huizen en Blaricum onderzoeken daarnaast de mogelijkheid om samen één visie voor de Gooise Kust op te stellen. Via deze projectpagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Overige informatie