Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Aan de Gooise Kust

De Gooise Kust bestaat uit een unieke combinatie van water, cultureel erfgoed en natuur. Hoe kunnen we de kansen die dat biedt zo goed mogelijk benoemen en benutten? Een visie voor de komende 20 jaar moet richting geven welke ontwikkelingen we willen bevorderen en welke niet. De visie op de kust, inclusief de havens is ook nodig om het watertoerisme en de recreatie in Muiden, Muiderberg en het Naarderbos een impuls te geven.

Conceptvisie Aan de Gooise Kust

Op maandag 9 maart 2020 is de de conceptvisie Aan de Gooise Kust gepresenteerd door OKRA en Identity Matching Academy (IMA). Van 9 tot en met 13 maart 2020 was het mogelijk te reageren op de visie.

Stand van zaken 20 januari 2020

Terugkoppeling Kustateliers

Op 14 en 15 januari 2020 hebben 2 intensieve Kustateliers plaatsgevonden. Samen met belanghebbenden hebben Ontwerpbureau OKRA en Identity Matching Academy (IMA) de bouwstenen die de identiteit van de Gooise Kust vormen opgehaald. Bekijk de presentatie van OKRA en de presentatie van IMA die tijdens de Kustateliers gegeven zijn.

Planning

Ontwerpbureau OKRA en Identity Matching Academy gebruiken de opgehaalde informatie uit de 2 Kustateliers voor het maken van een concept visie. Deze concept visie ‘Aan de Gooise Kust’ wordt samen met de resultaten uit de Kustateliers op maandag 9 maart 2020 gepresenteerd.

WanneerWatWaarRol
Maandag 9 maart 2020Bijeenkomst presentatie concept visie Aan de Gooise KustArsenaal EventsReageren mogelijk
Van 9 tot en met 13 maart 2020Reactieperiode concept visie Aan de Gooise Kust Reageren mogelijk
Woensdag 18 maart 2020Thema-uur raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune
Start besluitvormingsfase
Woensdag 27 mei 2020Politieke avond gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune en inspreken mogelijk (maximaal 2 minuten op aanvraag)
Woensdag 10 juni 2020Meningsvormende Raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune
Woensdag 1 juli 2020Besluitvormende Raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune

Planning onder voorbehoud

De planning is onder voorbehoud van de agenda van de raad en de uitkomsten van de politieke besluitvorming.

Stand van zaken 21 november 2019

Welke identiteit(en) van de Gooise Kust zien we en welke willen we versterken? Hoe verhoudt de Gooise Kust zich tot het IJmeer/Gooimeer en tot het plassengebied? En hoort de Gooise Kust nu als recreatieve badplaats bij de Metropool Regio Amsterdam of juist als natuurlijke klifkust bij de Utrechtse Heuvelrug? Wij willen met de kustvisie antwoord hebben op de vraag wat nu de identiteit is en wordt van de Gooise Kust.

Samen vormgeven

Voor het maken van de kustvisie gaan we graag met u in gesprek. Om samen te verkennen welke kansen en knelpunten er zijn en welke ontwikkelmogelijkheden u ziet. In deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst de Gooise Kust.

Kustateliers

We organiseren 2 intensieve Kustateliers op dinsdag 14 of woensdag 15 januari 2020. Van 15.00 tot 22.00 uur in Hotel Restaurant Het Rechthuis in Muiderberg. De aanmeldperiode hiervoor is gesloten. In deze middag/avond-sessie onderzoeken we met elkaar de kernwaarden, context en kansen voor de kust van Gooise Meren. En onderzoeken we in het 2e deel van de sessie met welke merken Gooise Meren zich kunnen associëren qua uitstraling en ambitie? Dit gaan we samen doen. Dat betekent een grondige verkenning en pittige discussies die moeten leiden tot afgewogen keuzes.

Gesprekken

Met een beperkt aantal partijen wil OKRA ook 1-op-1 gesprekken voeren. Wanneer u meent dat u of uw organisatie in zo’n gesprek beter uiting kan geven aan uw ideeën, geef dit dan vóór 14 februari 2020 aan in uw e-mail aan wimvoogt@okra.nl. OKRA beoordeelt of u daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Stand van zaken 18 oktober 2019

De gemeente gaat, na afronding van de inventarisatiefase in september 2019, met het project Aan de Gooise Kust de volgende stap maken: de visievorming.

Ontwerpbureau OKRA geeft, in samenwerking met Identity Matching Academy, uitvoering aan de visievorming, inclusief de participatie. OKRA is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Zij hebben veel ervaring met vergelijkbare (kust)projecten in onder andere de gemeente Huizen, kustzone Katwijk, IJmuiden aan Zee en de Utrechtse Heuvelrug. Identity Matching Academy is een innovatief bureau dat zich richt op de kern en identiteit van plaatsen en gebieden en op welke manier er duurzaam geïnvesteerd kan worden in het versterken van deze identiteiten. OKRA en Identity Matching Academy zijn op dit moment bezig hun plannen rondom communicatie en participatie voor de visievorming concreet te maken. De definitieve data worden nog vastgesteld. Zodra hier meer informatie over bekend is wordt dit op deze projectpagina met u gedeeld.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Overige informatie