Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderdata

Archief

2020

DatumVergaderingDocumenten
29 januari 2020Politieke Avond
Beleidskader bewonersplatformsBeeld en geluid
Goois Natuurreservaat begroting 2020 / Beleidsplan 2020-2023Beeld en geluid
Realisatie sporthal Bredius MuidenBeeld en geluid
Garantstelling Spant!Beeld en geluid
Herontwikkeling appartementencomplex Vitusstraat 17 BussumBeeld en geluid
15 januari 2020Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid
8 januari 2020Politieke Avond
Krediet aanleg hockeyvelden Bredius MuidenBeeld en geluid
Mobiliteitsvisie en ParkeervisieBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (Vervolg)
Algemene Plaatselijke Verordening 2020Beeld en geluid
Projecten centrum BussumBeeld en geluid
Verder met de vesting MuidenBeeld en geluid
7 januari 2020Beeldvormende bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid

2019

DatumVergaderingDocumenten
11 december 2019Besloten raadsvergadering
11 december 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
27 november 2019Politieke Avond
VANG (Regio GAD)Beeld en geluid
Ontwikkelingsvisie MariƫnburgBeeld en geluid
Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 (wensen en opvattingen)Beeld en geluid
Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Integraal huisvestingsplan onderwijsBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk - Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk - Gesprek IVBeeld en geluid
25 november 2019In gesprek met de Regio Gooi en VechtstreekBeeld en geluid
20 november 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 november 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 november 2019Uitvoeringskrediet project Centrum KeverdijkBeeld en geluid
30 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
16 oktober 2019Politieke avond
Revitalisering aula algemene begraafplaats BussumBeeld en geluid
Schootsvelden Muiden zuid (Mariahoeveweg)Beeld en geluid
15 oktober 2019Politieke Avond (Begroting en Voortgangsverslag)Beeld en geluid
9 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 oktober 2019Uitvoering motie Visie Buitenruimte - Thema-uurBeeld en geluid
25 september 2019Politieke Avond
Fusie ArchiefdienstenBeeld en geluid
Verordening Cliƫntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019Beeld en geluid
Bestemmingsplan Oud ValkeveenBeeld en geluid
Bestemmingsplan Oud Valkeveen (vervolg)
Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkplan en begroting 2020Beeld en geluid
Herinrichting buitenruimte gemeentehuisBeeld en geluid
18 september 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 september 2019Politieke Avond
Grondbeleid en compensatieregeling sociale woningbouw (vervolg)Beeld en geluid
Voortgang gebiedsontwikkeling CrailoBeeld en geluid
DierenwelzijnsbeleidBeeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan WerkBeeld en geluid
Integrale gebiedsvisie stationsgebied Naarden-BussumBeeld en geluid
Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland ZuidBeeld en geluid
3 juli 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 juni 2019Politieke Avond
Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid
Ziekenhuis Ter Gooi - Ontwikkeling zorg in regio/Plannen en strategie Ter Gooi
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (Vervolg)Beeld en geluid
Uitgangspunten voor visie mobiliteit (incl. parkeren)Beeld en geluid
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Beschikbaar stellen krediet Bruggen Oud BlaricumerwegBeeld en geluid
12 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 juni 2019Politieke AvondBeeld en geluid
29 mei 2019Politieke Avond
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodatiesBeeld en geluid
Energietransitie (Regionale Energiestrategie)Beeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-bBeeld en geluid
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&VBeeld en geluid
Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van BussumBeeld en geluid
Evaluatie parkerenBeeld en geluid
22 mei 2019Besloten raadsvergadering
22 mei 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 mei 2019Politieke Avond
Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budgetBeeld en geluid
De bibliotheek Bussum als third place
Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'NotulenBeeld en geluid
Financiele Verordening gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GVNotulenBeeld en geluid
17 april 2019Besloten raadsvergadering
17 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 april 2019Politieke Avond
Visie Muiden ZuidwestNotulenBeeld en geluid
Welstandsnota Gooise Meren 2019NotulenBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregelingBeeld en geluid
3 april 2019Besloten raadsvergadering
3 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
13 februari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
30 januari 2019GAD Regio G&V Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval - Thema-uur IBeeld en geluid
30 januari 2019Zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787) - Gesprek IINotulenBeeld en geluid
30 januari 2019Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530) - Gesprek INotulenBeeld en geluid
23 januari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid