Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 30 oktober 2019

Raadszaal
18:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag

1e deel 18.00 - 22.00 uur

 

a.

a. Voortgangsverslag 2019-2

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Programmabegroting 2020-2023

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Vragenhalfuur

2e deel 22:00 - 23:00 uur

 

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

b. Schriftelijke afhandeling (dus niet ter vergadering)

Bijgevoegde documenten

4.

4. Meningsvormend

a.

a. Beschikbaar stellen krediet revitalisering aula algemene begraafplaats Bussum

5.

5. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

6.

6. Besluitvormend

a.

a. Beschikbaar stellen krediet revitalisering aula algemene begraafplaats Bussum

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

1632555 Raad van State - 1 Intrekking beroep inzake Albert Grootlaan

1632555 Raad van State - 2 Intrekking beroep inzake Albert Grootlaan

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

1643544 Koninklijk Nederlands Vervoer - Inbesteden doelgroepenvervoer

1650688 Inwoner - BSO-Kinderopvang in Muiden

1651068 Vestingwerken Overleggroep Naarden-Vesting

1646148 Versa Welzijn - Peuterwerk

1651094 Provincie Noord-Holland - Oordeel interbestuurlijk toezicht informatiebeheer 2018-2019

1647972 Sint en Piet Gilde - Zwarte Piet in uw gemeente

1653338 Nationale Ombudsman - Oproep over problematiek Wmo-hulpmiddelen

1632555 Raad van State - Uploaden stukken Bp Albert Grootlaan

1657737 Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland - vergunningverlening en de stikstofproblematiek

1654404 Achmea Rechtsbijstand - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Het Anker' Muiden​​​​​​​

 

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten