Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 27 november 2019

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Thema-uur II

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Van Eedenzaal, Het Gesprek I

Ontwikkelingsvisie Mariënburg

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Het Gesprek II

Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 6-8 Naarden

Van Eedenzaal, Thema-uur I

VANG (Regio GAD)

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Het Gesprek IV

Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk - Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk - Gesprek IV

Van Eedenzaal, Het Gesprek III

Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 (wensen en opvattingen)

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Comeniuszaal

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Thema-uur II

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering over de begroting gevraagd om een Thema-uur over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Tijdens dit Thema-uur wordt de raad geïnformeerd over verschillende aspecten uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gaat over de renovatie, nieuwbouw en tijdelijke huisvesting van basis- en middelbare scholen in de gemeente Gooise Meren. U bent als inwoner van harte welkom als toehoorder.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Van Eedenzaal

Ontwikkelingsvisie Mariënburg

Het Gesprek I

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Bussum heeft in 2013 een ambitiedocument voor Mariënburg vastgesteld. Dit ambitiedocument is gericht op een toekomstbestendige herontwikkeling van Mariënburg, waarbij ontmoeting en de versterking van de woonfunctie een plek krijgen. De huidige eigenaar Slokker Vastgoed b.v. heeft een ontwikkelingsvisie opgesteld. Tijdens het opstellen van de ontwikkelingsvisie is Mariënburg definitief aangewezen tot gemeentelijk monument (2018). De ontwikkelingsvisie voor Mariënburg sluit grotendeels aan op het ambitiedocument uit 2013, maar wijkt op één van de gestelde kaders sterk af. De ontwikkelingsvisie bevat namelijk de toevoeging van nieuwbouw, daar waar het ambitiedocument nog uitging van hooguit vervangende nieuwbouw voor een deel van het pensionaat. De raadsleden gaan tijdens de Politieke Avond met belanghebbenden en de eigenaar in gesprek.

21:00 - 22:00Comeniuszaal

Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 6-8 Naarden

Het Gesprek II

Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 82 appartementen op het perceel Zwarteweg 6-8 te Naarden. Het bestaande pand aan de Zwarteweg 6-8 wordt getransformeerd naar woongebouw voor starters en een deel betaalbare woningen. Het plan voldoet op een aantal punten niet aan het bestemmingsplan en om die reden was een ontwerpverklaring van geen bedenkingen noodzakelijk.

 

De afwijkingen betreffen:

1. Het op grond van het bestemmingsplan toegestane maximaal aantal wooneenheden wordt overschreden. Gevraagd wordt 82 wooneenheden waar 34 wooneenheden zijn toegestaan;

2. De maximale bouwhoogte voor het volume aan de Zwarteweg wordt overschreden. Gevraagd wordt 16.85 meter waar 16 meter is toegestaan;

3. De maximale bouwhoogte voor het volume langs het spoor wordt overschreden. Gevraagd wordt 20.43 meter waar 19 meter is toegestaan;

4. Er wordt gebouwd op gronden met de bestemming Tuin. Dit betreft de uitbreiding van het volume langs het spoor.

 

Gedurende de periode van ter inzagelegging zijn er 16 zienswijzen ontvangen. Er zijn 16 zienswijzen ontvangen waarvan een aantal met handtekeningenlijsten. Dit laat zien dat de buurt betrokken is. In de zienswijzen wordt aangeven dat welke zorgen men heeft bij de voorgenomen ontwikkeling. In de nota zienswijzen is inhoudelijk op alle ingediende argumenten ingegaan. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in het plan.

 

De raadsleden gaan tijdens deze Politieke Avond in gesprek met de ontwikkelaar en de indieners van de zienswijzen en besluiten op een later moment in de raadsvergadering over de verklaring van geen bedenkingen. Als de gemeenteraad deze verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan het plan worden gerealiseerd.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Van Eedenzaal

VANG (Regio GAD)

Thema-uur I

De gemeenteraad moet in de toekomst een nieuwe Grondstoffenvisie vaststellen. Het huidige programma is geëvalueerd en tijdens deze bijeenkomst wordt de raad bijgepraat over de uitkomsten van deze evaluatie. Dit is het startsein om de raadsleden beter en actiever te betrekken bij het opstellen van de nieuwe Grondstoffenvisie. Als inwoner bent u tijdens deze bijeenkomst van harte welkom als toehoorder.

22:00 - 23:00Comeniuszaal

Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk - Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk - Gesprek IV

Het Gesprek IV

Onderwerpen

Van Eedenzaal

Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 (wensen en opvattingen)

Het Gesprek III

De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Het proces om te komen tot de nieuwe MRA Agenda is vorig jaar gestart met het MRA Congres. In het voorjaar is een discussienotitie als aanzet voor de nieuwe agenda besproken. Vanuit de Regio is een voorstel uitgewerkt als reactie op de concept MRA agenda 2.0. De raadsleden gaan in gesprek over de reactie.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden