Centrum Keverdijk

De ontwikkellocatie Centrum Keverdijk ligt tussen de Majoor Kampsstraat, de Kolonel Verveerstraat en de B. van Rooijenstraat in Naarden. Doel is om de wijk Keverdijk nieuw leven in te blazen door het vervangen van bestaande woningen en de bouw van extra woningen. Ook komt er een nieuw gebouw met daarin bestaande en nieuwe voorzieningen, zoals een dependance voor de bibliotheek, een peuterspeelzaal en een praktijk voor fysiotherapie. Ook het speelveld krijgt een opknapbeurt. De gemeente werkt hierbij samen met Dudok Wonen en de Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte tijdens de werkzaamheden. Stuur een mail naar centrumplankeverdijk@gooisemeren.nl en u krijgt ongeveer 4 keer per jaar de nieuwsbrief met informatie over de voortgang in uw mailbox. 

Nieuwsbrief Centrumplan Keverdijk 13 april 2021

Bouw multifunctioneel centrum officieel van start

Wethouder Nico schimmel gaf op woensdag 1 juli 2020 het officiële startsein voor de bouw van het Multifunctioneel Centrum in de wijk Keverdijk. Het plechtige moment werd bijgewoond door een aantal genodigden. Vanwege alle maatregelen rond corona kon niet de complete buurt aanwezig zijn. Na jaren van voorbereiden, overleg, participatie en plannen, is de realisatie van het centrumplan Keverdijk nu echt van start gegaan. Het oude SCAN‐gebouw is inmiddels tegen de vlakte, op die plek komt een prachtig, nieuw centrum terug met tal van gebruikers en medische voorzieningen, zoals huisartsen, een tandarts, fysiotherapie en een apotheek. Maar dit is slechts 1 aspect van de plannen. Daarnaast omvat het plan de sloop van seniorenwoningen en nieuwbouw van 57 sociale huurwoningen, de bouw van een moskee en de inrichting van de buitenruimte.

Verschillende partijen werken samen:

 • Maatschappelijk Zorg Vastgoed B.V. voor sloop SCAN‐gebouw en nieuwbouw MFC
 • Woningbouwvereniging Dudok voor sloop seniorenwoningen en bouw appartementen en eengezinswoningen
 • Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden voor sloop huidige en bouw nieuwe moskee
 • Gemeente Gooise Meren voor bouw‐ en woonrijp maken van de buitenruimte

Met de bouwstart wordt het geduld van de bewoners na vele jaren eindelijk beloond. De plannen worden de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.

Planning

Multifunctioneel centrum

 • Mei 2020 – sloop SCAN‐gebouw
 • Juni 2020 – start nieuwbouw multifunctioneel centrum
 • Maart/april 2021 – oplevering multifunctioneel centrum

Sloop seniorenwoningen – nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen

Start bouw 21 eengezinswoningen rond januari 2021.

Sloop gemeenschapsruimte – nieuwbouw moskee

De start van de bouw van de moskee is afhankelijk van het bouwproces van het multifunctioneel centrum (MFC). Het SCAN‐gebouw is inmiddels gesloopt en het MFC zit in de voorbereidingsfase. De bouw van het MFC duurt ongeveer 1 jaar. Na oplevering van het MFC en de verhuizing van de huurders van het schakel gebouw, wordt de Schakel gesloopt. Hierna mag de VIGN starten met de bouw van de nieuwe Moskee.

Herinrichting openbare ruimte

Er is met omwonenden en belanghebbenden een inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt en vastgesteld. Dit plan heeft breed draagvlak. Het plan wordt verder in detail uitgewerkt en gefaseerd uitgevoerd. Daarmee zorgt de gemeente voor de aanleg van verschillende voorzieningen in de openbare ruimte, zoals verhardingen, parkeerplaatsen en speelvoorzieningen, aansluitend bij het gereedkomen van de bouwactiviteiten van de andere partijen.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie