Gemeente Gooise Meren Bestuur

Centrum Keverdijk

De ontwikkellocatie Centrum Keverdijk ligt tussen de Majoor Kampsstraat, de Kolonel Verveerstraat en de B. van Rooijenstraat in Naarden. Doel is om de wijk Keverdijk nieuw leven in te blazen door het vervangen van bestaande woningen en de bouw van extra woningen. Ook komt er een nieuw gebouw met daarin bestaande en nieuwe voorzieningen, zoals een dependance voor de bibliotheek, een peuterspeelzaal en een praktijk voor fysiotherapie. Ook het speelveld krijgt een opknapbeurt. De gemeente werkt hierbij samen met Dudok Wonen en de Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden.

Onderzoek vleermuizen

Uit een verkennend onderzoek uit 2018 bleek dat er mogelijk vleermuizen verblijven in het SCAN gebouw. Wetgeving schrijft dan voor dat er aanvullend onderzoek nodig is. Veldonderzoeken hebben plaatsgevonden en er is niets aangetroffen. Om eventuele verstoring van vleermuizen te voorkomen, zijn er in het voorjaar nestkasten opgehangen op gevels van het naastgelegen appartementengebouw en in bomen. Dit biedt een alternatief voor vleermuizen op zoek naar een verblijf. Deze maatregel is effectief geweest want in het SCAN gebouw is niets aangetroffen. We weten niet zeker of er vleermuizen in de kasten zitten, omdat daar niet gekeken is om verstoring tegen te gaan. Het SCAN gebouw mag nu gesloopt worden. Het slopen start in oktober 2019, zodra de tijdelijke plek voor Versa Welzijn in de woningen verderop beschikbaar is. Na de sloop wil de ontwikkelaar aan de slag met de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum. Als de raad akkoord geeft, kan er gestart worden.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie