Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Centrum Keverdijk

De ontwikkellocatie Centrum Keverdijk ligt tussen de Majoor Kampsstraat, de Kolonel Verveerstraat en de B. van Rooijenstraat in Naarden. Doel is om de wijk Keverdijk nieuw leven in te blazen door het vervangen van bestaande woningen en de bouw van extra woningen. Ook komt er een nieuw gebouw met daarin bestaande en nieuwe voorzieningen, zoals een dependance voor de bibliotheek, een peuterspeelzaal en een praktijk voor fysiotherapie. Ook het speelveld krijgt een opknapbeurt. De gemeente werkt hierbij samen met Dudok Wonen en de Vereniging Islamitische Gemeenschap Naarden.

Bijeenkomst Centrum Keverdijk op 13 februari 2020

Op 13 februari 2020 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over de plannen.

Gemeenteraad stemt in met bouw

In de raadsvergadering van 22 januari 2020 is het bestemmingsplan unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dat betekent dat de gemeenteraad instemde met de bouw van een multifunctioneel centrum, een moskee en woningen in het centrum van de Keverdijk. Voor de kerstvakantie werd er al gedebatteerd over het bestemmingsplan voor het centrum van de Keverdijk. Er werd tijdens dit debat een wijzigingsvoorstel gedaan over de hoogteaccenten op de moskee. De stemuitslag die volgde was gelijk, namelijk: 15 - 15. De wet schrijft voor dat bij een gelijke uitslag het voorstel tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming moet worden gebracht. Het wijzigingsvoorstel werd verworpen.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie