Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 23 januari 2019

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

b.

b. Schriftelijke afhandeling (dus niet ter vergadering)

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Zienswijze Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek (1087135)

b.

b. Bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4a (1047849)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 (1089093)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek (1087135) #

b.

b. Vaststellen bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4a (1047849)

c.

c. Vaststellen Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 (1089093) #

d.

d. Vaststellen Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen" (1132128)

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven op het KNSF terrein (deel 5) (1090992) #

Bijgevoegde documenten

b.

b. Verdagingsbesluit voor beslissing op bezwaar tegen raadsbesluit over WOB-verzoek vermakelijkhedenretributie (1128276) #

Bijgevoegde documenten

c.

c. Kredietvotering vervangingsinvestering groen (1058882) #

Bijgevoegde documenten

d.

d. Reactie op concept ontwerp provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer (1096349) #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

1138594 Definitieve resultaatbestemming OFGV 2017

1160172 Kaderbrief Regio GV 2020

1149647 Financieel toezicht

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

1149749 Circulaire rechtspositie politieke ambtsdragers

1166740 Gezondheid en 5G-netwerken

1176616 Heemschut Zeesluis Muiden

1188844 Brief Routeplanner Right to Challenge

921605 Beroep Huizerweg 4a-6-8 ink brief RvS dd 14-1-2019

1190307 Inwoner uit Muiden - De controlerende taak van de raad

190116 Bosman bouwvergunningen en advies - Verzoek om handhaving diverse percelen in Muiderberg

 

 

 

 

Besluitenlijst 12 december 2018

Bijgevoegde documenten

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten