Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 18 september 2019

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Motie Vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Dierenwelzijnsbeleid

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk 2019-2022

b.

b. Vaststellen Dierenwelzijnsbeleid

c.

c. Vaststellen Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Bijgevoegde documenten

d.

d1. Amendement Tiny Forest (2c18) #

Bijgevoegde documenten

e.

d2. Vaststellen Perspectiefnota 2020 #

Bijgevoegde documenten

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Kennisnemen Jaarstukken 2018 en bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV#

(Geen zienswijze indienen)

b.

b. Toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling OFGV

c.

c. Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp 2019

Bijgevoegde documenten

d.

d. Toepassen coördinatieregeling Wet Ruimtelijke Ordening voor Eslaan 10 Bussum

e.

e. Beslissen op bezwaar inzake niet opheffen geheimhouding Vaststellingsovereenkomst Krijgsman

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 3 juli 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1505256 OFGV Definitieve begrotingswijziging 2019 en begroting 2020

1538277 VNG Verenigingsstrategie Gemeenten 2024

752623 Raad van State - Uitspraak beroep tegen Bp De Engh-Laarderweg 150

1620834 Regio Gooi en Vechtstreek - Reactie op zienswijzen Regio Gooi en Vechtstreek​​​​​​​

1625071 Ministerie van Binnenlandse Zaken - Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat

1627728 Intrekking beroepschrift tegen raadsbesluit inzake WOB-verzoek vermakelijkhedenretributie

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1501193 Inwoner - Permanente verlichting parkeerterreinen

1505536 OFGV Zienswijze resultaatbestemming OFGV 2018

1505536 OFGV Bijlage 1 Jaarstukken 2018

1505536 OFGV Bijlage 2 Controleverklaring 2018

1484018-2 Continentie Stichting NL

1289054 Inwoners - Verzoek tot handhaving Voestalpine Railpro

1553070 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening

1601376 Inwoner - Zienswijze omgevingsvergunning Oostelijke Vesting-wallen Muiden

1613680 Inwoner - Zienswijze OVGB Zwarteweg

1601207 Stichting Vakantie Kinder Feest - Zienswijze Bp Oud Valkeveen

1574237 Stichting Behoud Gooise Heide - Zienswijze Bp Oud Valkeveen

1598563 Hemwood - Zienswijze Bp Oud Valkeveen

1596376 Vrienden van 't Gooi - Zienswijze Bp Oud Valkeveen

1591514 Speelpark Oud Valkeveen - Bp Oud Valkeveen

1591530 Inwoner - Zienswijze Bp Oud Valkeveen

1591718 Haakmeester Advocatuur - Zienswijze Bp Oud Valkeveen

1591875 Schoutenhuis - Zienswijze Bp Oud Valkeveen

1588776 Inwoner - Zienswijze Bp Oud Valkeveen

1591681 Inwoner - Zienswijze Bp Stedelijk gebied centrum Keverdijk

1568341 Inwoner - (herhaald) verzoek voor het plaatsen van een prullenbak

1568042 Inwoner - 5G waarschuwing-brandbrief

1618167 Inwoner - Zienswijze OVGB Zwarteweg

1618095 Prorail - Zienswijze OVGB Zwarteweg​​​​​​​

1620291 Inwoner - Zienswijze Zwarteweg

1620396 Inwoners - Zienswijze Zwarteweg​​​​​​​

1620745 Inwoners - Zienswijze Zwarteweg

1621020 Inwoner - Zienswijze Zwarteweg

1620990 Inwoner - Zienswijze Zwarteweg

1621262 Inwoner - Zienswijze Zwarteweg​​​​​​​

1630407 Inwoner - Uitrol 5G netwerken

1620347 Inwoner - Zienswijze Zwarteweg​​​​​​​

 

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten