Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 3 juli 2019

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Benoeming steunfractieleden en wethouder

Bijgevoegde documenten

b.

b. Moties vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Schriftelijke afhandeling (dus niet ter vergadering)

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Ontwerp VVGB bouwplan Zwarteweg 6-8 Naarden

1.

Brief belanghebbende Zwarteweg 6-8

Bijgevoegde documenten

b.

b. Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Brieven omwonenden Bestemmingsplan Albert Grootlaan 18a-b

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Uitgangspunten voor Visie Mobiliteit (inclusief parkeren)

d.

d. Regionale Samenwerkingsagenda

1.

Moties en amendementen RSA - andere gemeenten

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Ontwerp VVGB bouwplan Zwarteweg 6-8 Naarden

b.

b. Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18a-b

c.

c. Vaststellen Uitgangspunten voor Visie Mobiliteit (inclusief parkeren)

d.

d. Vaststellen Regionale Samenwerkingsagenda #

e.

e. Vaststellen Jaarstukken 2018 #

f.

f. Vaststellen Voortgangsverslag 2019-I #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

g.

g. Vaststellen Perspectiefnota 2020 #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Het beschikbaar stellen van kredieten t.b.v. aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting

b.

b. Dierenwelzijnsbeleid

Bijgevoegde documenten

c.

c. Beschikbaar stellen krediet brug Willem Bilderdijkpark, Bussum

Bijgevoegde documenten

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 12 juni 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1482550 Inwoners - Renovatie raadhuisplein

1484181 Inwoners - Nieuwbouwplannen tuingronden in Het Spiegel

1489942 Inwoners - Voorgenomen sloop historische woningen Huibert van Eijkenstraat

1350454 Inwoners - Bestemmingsplan Albert Grootlaan 18a-b

 

 

 

 

 

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten